Bostäder

 

Trygghet och garantier

EN STOR FÖRDEL MED ATT KÖPA NYPRODUKTION ÄR DEN TRYGGHET DU FÅR I DITT NYA BOENDE. ALLT ÄR NYTT OCH DU HAR GARANTIER PÅ BOSTAD, MATERIAL, VITVAROR OCH INSTALLATIONER.

Läs mer om Besqabs trygghetspaket HÄR

Bostadsrätter

I en ny lägenhet bor du bekvämt i många år utan renoveringsbehov. Lägenheterna omfattas av en garanti på entreprenaden på två till fem år och ett garantibolag lämnar garanti för entreprenadens färdigställande samt ställer ut en säkerhet för samtliga medlemsinsatser. Den ekonomiska planen granskas av två intygsgivare utsedda av Boverket. Besqab garanterar initialt bostadsrättföreningens intäkter för insatser och månadsavgifter i de fall lägenheterna blir osålda. Besqab sitter också med i styrelsen det första året och hjälper till så långt det behövs.

Slutbesiktningen av bostaden sker innan tillträdet och utförs av en opartisk besiktningsman. Du bör också närvara för att kunna föra fram dina åsikter. Innan tillträdet sker en efterbesiktning för att kontrollera att de eventuella fel och brister som påtalats vid slutbesiktningen har åtgärdats. Garantibesiktning görs ca två år efter slutbesiktningen. Först efter fem år då garantitiden gått ut, anses entreprenaden vara avslutad.

Äganderätter

Ett nytt hus innebär att du bor bekvämt i många år utan renoveringsbehov. Förutom de låga driftskostnaderna som ett nytt hus innebär betalar du ingen fastighetsavgift de 15 första åren. Husen omfattas av en tvåårig garanti på entreprenaden i enlighet med Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader knutet till konsumenttjänstlagen. Besqab tecknar åt kunden en färdigställandegaranti.

Slutbesiktningen av bostaden sker innan tillträdet och utförs av en opartisk besiktningsman. Du bör också närvara för att kunna föra fram dina åsikter. Innan tillträdet sker en efterbesiktning för att kontrollera att de eventuella fel och brister som påtalats vid slutbesiktningen har åtgärdats. Garantibesiktning görs ca två år efter slutbesiktningen. Först när denna skett anses entreprenaden vara avslutad.

Tillträdesskydd

Du får god tid på dig att sälja din befintliga bostad tack vare att vi lämnar besked om definitivt tillträdesdatum minst 3 månader före inflyttning. Men du kan få skjuta upp ditt tillträde i max tre månader, om du inte lyckas sälja bostaden. Kravet från oss är då att du har anlitat en auktoriserad mäklare som lagt ut din bostad till försäljning till ett marknadsmässigt pris, senast tre månader innan tillträdesdatum.

 

Ett nytt hem till dig

I ett nybyggt hem bor du tryggt och bekvämt i flera år. Bostäderna är kvadratsmarta och du slipper äldre bostäders mörka och outnyttjade vrår. Du slipper renoveringar och du kan göra dina personliga inredningsval, dessutom är det lättstädat, har bra förvaring och effektiva uppvärmningssystem.

Det är något speciellt att flytta in i en nyproducerad bostad. Den där känslan av att vara först. Känslan att dra skyddsplasten från spisluckan, att vara den första som öppnar kylskåpet och ställer in en liter mjölk. Den första som tar en dusch och stänker ner det splitter nya badrumsgolvet. Den första som öppnar balkongdörren och kliver ut med en kopp kaffe i vårsolen. Välkommen att uppleva den känslan du med.