Construction Management

 • Villavägen, Uppsala

  På Villavägen i Uppsala uppför Besqab 37 gästforskarbostäder på uppdrag av Uppsala Akademiförvaltning. Inflyttning beräknas ske sista september 2017. Besqab har fått konsultuppdrag att projektleda och produktionsleda projektet. Huset ska hyras av Uppsala University Housing Office där gästforskare från hela världen kommer att bo under deras forskningsperiod i Uppsala.

 • Nybohovsbacken, Liljeholmen

  I Liljeholmen uppför Besqab 90 hyresrättslägenheter fördelade på sju punkthus på uppdrag av Svenska Bostäder. Inflyttning beräknas från våren 2018 till sommaren 2019.

 • Flanören, Täby C

  I nya Täby Centrum har vi uppfört 43 lägenheter på uppdrag av Riksbyggen.

 • Kvarteret Inläggerskan, Gustavsberg

  I Gustavsbergs nya hamnområde med bostäder bygger Besqab 140 lägenheter på uppdrag av Stena Fastigheter.

 • Kvarteret Koppformaren, Gustavsberg

  I Gustavsbergs nya hamnområde med bostäder bygger Besqab 84 lägenheter på uppdrag av Stena Fastigheter.

 • Uppsala Akademiförvaltning - Lagerkransen

  I ett samarbete med Uppsala Akademiförvaltning utför Besqab ett ombyggnadsprojekt om 46 lägenheter i ett bra läge i närheten av Uppsala universitet. Bostäderna är främst tänkta som forskarbostäder. Produktionsstart i juni 2013 och inflyttning beräknas till juli 2014.

 • Kransbindaren, Hägersten, Familjebostäder

  På Kransbindarvägen i Hägersten bygger Besqab i samarbete med Familjebostäder 38 stadsradhus. 18 av radhusen upplåts som bostadsrätt och säljs via Besqab och 20 blir hyresrätter med Familjebostäder som byggherre och förvaltare. Besqab har även uppdraget att bygga en förskola med fem avdelningar i anslutning till projektet. Produktion startade i december 2012 och beräknas färdigt i maj 2014.

 • Ängby Park, Blackeberg, Stena Fastigheter

  På uppdrag åt Stena fastigheter har Besqab uppfört 355 nya lägenheter i den natursköna idyllen kring Ljunglöfska slottet. Både hyresrätter och bostadsrätter. Totalt 19 stycken nya huskroppar utspridda i fem olika kvarter. Bostadshusen byggdes om 4-5 våningar med prefabricerade betongstommar. Markstart var sommaren 2010 och husen började byggas i mars 2011. Första inflyttning skedde i december 2011 och den sista inflyttningen november 2013. Besqab har haft ansvar för projektering, myndighetskontakter, kalkyl, inköp och produktion. Parallellt med nybyggnationen har Besqab byggt om fem stycken hus som tidigare varit sjukhusbyggnader till lägenheter.

 • Rackarbergen, Södermalm, Lennart Ericsson Fastigheter

  På uppdrag åt Lennart Ericsson Fastigheter AB har Besqab uppfört 29 hyreslägenheter och 450 kvm lokaler. Projektet ligger på Ringvägen 50 i sluttningen upp mot Södersjukhuset. Produktionsstarten var i mars 2011 och inflyttning i maj 2012. Besqab ansvarade för projektering, myndighetskontakter, kalkyl, inköp och produktion.

 • Granparken, vård- och omsorgsbostäder

  I Norrtälje har vi byggt ett Vård- och omsorgsboende om 48 rum, åt Besqab Fastighetsutveckling. Färdigställt sommaren 2010.

 • Kv Tegelstapeln, Högdalen, Familjebostäder

  På uppdrag åt Familjebostäder har Besqab uppfört 31 hyreslägenheter i Högdalen. Bostadshuset är ett åtta våningar prefabricerat punkthus som är ett förtätningsprojekt intill Högdalens centrum. Produktionsstarten var sommaren 2009 med inflyttning hösten 2010. Besqab har varit delaktig under planarbetet och ansvarat kalkyl, projektering, inköp och produktion.

 • Kv Limkakan, Gubbängen, Familjebostäder

  På uppdrag åt Familjebostäder byggde Besqab 40 hyreslägenheter i Gubbängen. Bostadshuset är ett suterränglamellhus med underliggande garage. Projektet är ett förtätningsprojekt intill Gubbängens centrum. Produktionen startade i oktober 2008 med inflyttning tvåren 2010. Besqab har varit delaktig i omarbetning av projektet till ett ekonomiskt, tekniskt och utformningsmässigt genomförbart projekt och ansvarar för kalkyl, projektering inköp och produktion.

 • Silverhöjden, vård- och omsorgsbostäder

  I Rudboda på Lidingö har vi byggt ett vård- och omsorgsboende med 72 rum och eget storkök åt Besqab Vård- och omsorgsbostäder. Inflyttning från december 2012.

 • Kv Spårö och Hammarö, Farsta, Familjebostäder

  På uppdrag åt Familjebostäder byggde Besqab 70 hyreslägenheter i Farsta bestående av två prefabricerade punkthus om sju respektive tio våningar. Projektet är ett förtätningsprojekt intill Farsta centrum. Produktionsstart var i april 2008 och inflyttning skedde under hösten 2009. Besqab har varit delaktig under planarbetet och ansvarat kalkyl, projektering, inköp och produktion.

 • Abisko, Norra Djurgårdsstaden, Lennart Ericsson Fastigheter

  På uppdrag av Lennart Ericsson Fastigheter AB har Besqab uppfört två hus med 26 hyreslägenheter. Projektet ligger i kvarteret Abisko i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Inom samma kvarter uppförde fyra andra byggherrar parallellt sina hyres- och bostadsrättshus. Produktionsstarten var i oktober 2011 och inflyttning i januari 2013. Besqab ansvarade för projektering, myndighetskontakter, kalkyl, inköp och produktion.

 • Hyresrätter, Nybohovsbacken, Svenska Bostäder

  Högst uppe på toppen av Nybohovsbacken, vid en av Stockholms vattenreservoarer utmed Essingeleden, projekterade och byggde Besqab två tiovånings punkthus med totalt 76 hyreslägenheter åt Svenska Bostäder. Husen är nästan identiska med huset precis bredvid, där Besqab själv byggt bostadsrätter. Projektet färdigställt 2009.

 • Studentlägenheter, NIHAB, Norrtälje

  Nybyggnation av 60 studentlägenheter på det nedlagda regementet LV3 i Norrtälje på uppdrag av NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB. Projektet färdigställt 2009.

 • Hyresrätter, Stockholm, Stena Fastigheter

  I Kv Ruddammen 30, vid Tekniska högskolan i Stockholm, projekterade och byggde Besqab ett flerbostadshus med 42 hyreslägenheter åt Stena Fastigheter. Fastigheten var liten och trång och önskemålet var att bygga med prefabricerad stomme samt ytterväggar. För att få godkänt av staden att bygga prefabricerat lades mycket arbete på att finna smarta lösningar för fogarnas placering i fasaden. Projektet färdigställt 2009.

 • Hyresrätter/stadsradhus, Lidingö, HEBA

  På uppdrag åt Heba fastighets AB har Besqab byggt Kv Styrmannen i Lidingö. Projektet bestod av nybyggnation av ett tiovåningshus med 38 lägenheter, ett niovåningshus med 21 lägenheter, 14 stycken stadsradhus samt ombyggnation av befintliga kontorslokaler till 29 lägenheter. Ett befintligt garage från tidigt 60-tal med nästan 200 parkeringsplatser har också totalrenoverats. Projektet färdigställt 2008.

 • Hyresrätter, Bandhagen, Familjebostäder

  På uppdrag åt Familjebostäder har Besqab byggt 27 hyreslägenheter i Kv Glasteglet, Bandhagen. Bostadshuset är ett sju våningar prefabricerat punkthus som är ett förtätningsprojekt intill Bandhagens centrum. Produktionsstart var i september 2007 med inflyttning i augusti 2008. Besqab har varit delaktig under planarbetet och ansvarat kalkyl, projektering, inköp och produktion.

 • Lagerhotell, Täby, SelStor

  På uppdrag av SelStor bygger Besqab ca 8 000 m2 lagerhotell. Projektet innehåller en ombyggnad av ca 3 000 m2 industrilokal och nyproduktionsdel om ca 5 000 m2. Produktionen startade i juni 2010. Öppning i ombyggnaden skedde i februari 2011. Start av nybyggnaden planeras till hösten 2011. Besqab ansvarade för projektering, myndighetskontakter, kalkyl, inköp och produktion.

 • Lagerhotell/Kontor, Åkersberga, Selstor

  På Uppdrag åt Selstor AB har Besqab byggt ett tvåvånings suterränghus innehållande 100 m2 kontor och 6000 m2 lager i Kv Runö 7:14 i Åkersberga. Stommen är uppbyggd av betong och limträ med ytterväggar och tak av plåtsandwich. Produktionen startade i november 2007 och med inflyttningsstart i augusti 2008. Besqabs åtagande omfattar projektering, kalkyl, inköp och produktion.

 • Hyresrätter, Blackeberg, Familjebostäder

  På uppdrag åt Familjebostäder har Besqab byggt 31 hyreslägenheter. Bostadshuset är ett tio våningar prefabricerat punkthus som är ett förtätningsprojekt i Blackeberg. Produktionen utfördes 2006/2007. Besqab har varit delaktig under planarbetet och ansvarat kalkyl, projektering, inköp och produktion.

 • Äldrebostäder, Upplands Väsby, Carl Curman

  Besqab har på uppdrag av fastighetsägaren Carl Curman invid Gästhemmet Edsby Slott tagit fram förslag på lämplig utformning av 30 nya äldrebostäder för särskilt boende. Vidare har Besqab inom ramen för vår Construction Management verksamhet fått fortsatt förtroende att genomföra projektering, upphandling samt genomförandet av byggnationen. Projektet blev klart 2008.

 • Brf Annexet, Täby, åt bostadsrättsföreningen

  På uppdrag av bostadsrättsföreningen Annexet i Täby har Besqab byggt om kontor till nio lägenheter. Ombyggnaden genomfördes 2004.

 • Förskola, Bromma, Beckomberga Förvaltning

  På uppdrag av Beckomberga Förvaltning AB har Besqab byggt om 2 000 kvm vårdboende till förskola. Ombyggnaden utfördes 2006.

 • Hyresrätter, Bromma, Beckomberga Förvaltning

  På uppdrag av Beckomberga Förvaltning AB genomförde Besqab en genomgripande ombyggande hus 36 inom Beckombergaområdet till 16 moderna lägenheter. Ombyggnaden utfördes 2004.

 • Hyresrätter, Familjebostäder

  I ett samarbetsprojekt med Familjebostäder har Besqab byggt 69 hyreslägenheter åt Familjebostäder och 89 bostadsrättslägenheter i egen regi. Bostadshusen består av tre st femvåningshus och två st åttavåningshus. Husen uppfördes 2004 till 2005. Besqab har ansvarat för planarbetet, kalkyl, projektering, inköp och produktion.

 • Bostadsrätter, Upplands Väsby, Riksbyggen

  På uppdrag åt Riksbyggen har Besqab uppfört 58 bostadsrättslägenheter i Upplands Väsby. Objektet består av två lamellhus i fem våningar och ett punkthus i fem våningar. Produktionsstart var i december 2004 med första inflyttning i december 2005.

 • Hyresrätter, Fruängen, Familjebostäder

  På uppdrag åt familjebostäder har Besqab uppfört 60 hyreslägenheter i Fruängsgården. Projektet består av två lamellhus i fem våningar. Produktionsstart var i augusti 2005 med första inflyttning i maj 2006.

 • Affärsgalleria Aspholmen Fastighets AB

  På uppdrag av Aspholmen Fastighets AB har Besqab uppfört 8000 m2 affärsgalleria i Uppsala. Produktionsstart var i maj 2004 med första inflyttning i januari 2005.

 • Gruppbostäder Jarlabanke Förvaltning i Täby AB

  Nybyggnad av gruppbostad enligt lagen om LSS åt Jarlabanke Förvaltning i Täby AB. Hyresgäst är Täby Kommun. Färdigställt 2003.

 • Friskola Vittra Skolor

  Om- och påbyggnad av en befintlig fastighet till friskola, ca 8 000kvm. Färdigställd 2000.

 • Lägenheter Realia

  Påbyggnad av befintliga flerbostadshus i Solna. Totalt 60 lägenheter. Färdigställda 2000.

 • Kontor och Bostäder, Estland Schweizer Rück

  Nybyggnation av ett kontors- och bostadshus på 9 500kvm i Tallin, Estland. Uppfördes åt Schweizer Rück, ett av världens största återförsäkringsbolag. Färdigställt 1998.

 • Fem lagerhotell Shurgard

  Nybyggnad av fem anläggningar á ca 7 000kvm i Täby, Jakobsberg, Södertälje, Uppsala respektive Rågsved åt amerikanska bolaget Shurgard. Anläggningarna färdigställdes 1998-2001.

 • Lägenheter/Butiks-/kontorslokaler Fastighets AB Klövern

  Renovering av 39 lägenheter samt butiks- och kontorslokaler vid Gullmarsplan i Stockholm åt Fastighets AB Klövern. Färdigställda 1997.

 • Hotellradhus och simhall Hyresgästernas Riksförbund

  Nybyggnad av hotellradhus samt tillbyggnad av simhall vid konferensanläggning på Smådalarö åt Hyresgästernas Riksförbund. Färdigställda 1996.

 • Butiks- och kontorslokaler Hyresgästernas Riksförbund

  Ombyggnad och påbyggnad av Kv Hästen 26, 5 200 kvm kontor och butikslokaler åt Hyresgästernas Riksförbund på Norrlandsgatan i Stockholm. Färdigställd 1995.

 • Vårdanläggning Fastighets AB Furuhöjden

  Nybyggnad av vårdanläggning för rehabilitering och eftervård i Täby. Färdigställd 1993. **

 • Serviceboende Sollentuna Fastighets AB

  Nybyggnad av fyra lägenheter för flerhandikappade samt 14 radhus för serviceboende åt Sollentuna Fastighets AB. Färdigställda 1992.

 • Lägenheter och äldreboende Täby Fastighets AB

  Nybyggnad av två avdelningar för äldredementa samt 40 lägenheter åt Täby Fastighets AB. Färdigställda 1990.