Construction Management

Construction Management innebär projektledning med totalansvar. Det är en beställarorienterad metod som innebär att en organisation förstärks med vårt kunnande och vår erfarenhet.

Metoden innebär kortare byggtid, lägre projket- och kapitalkostnader och ger tillgång till en professionell, engagerad samarbetspartner som tar ansvar för hela byggprocessen. 

Mångårig erfarenhet

Vi har mångårig erfarenhet av fastigheter i olika utvecklingsstadier. Vår kunskap sträcker sig från planläggning, exploatering, projektering och produktion till försäljning och förvaltning. Det innebär att vi har rutiner, kunskap och resurser att genomföra optimerade byggprojekt vad gäller kostnad, tid, standard och kvalitet.

Fördelar med Construction Management

  • Ökad konkurrens vid upphandlingar 
  • Kortad projekttid 
  • Lägre kapitalkostnader
  • Stor möjlighet att påverka under byggprocessen
  • Kontinuerlig teknik- och kostnadsstyrning 
  • Tydlig dokumentation
  • Enkla och avstämda kontrakt och avtal
  • På beställarens villkor

 

 

 

Kontaktpersoner

Har du nya projektidéer eller vill du veta mer om vår verksamhet inom Construction Management, kontakta:

För stockholmsområdet:

Anders Sjöberg 
anders.sjoberg@besqab.se
08-409 416 22

För Uppsala:

Albert Koistinen
albert.koistinen@besqab.se 
018-470 58 01