Fastighetsutveckling

 

Development innebär att Besqab gör analyser av fastighetsinnehav och ger förslag på utvecklingsmöjligheter. Det är en förädlingsprocess i flera steg som ökar värdet på fastigheterna. Processen kan omfatta förädling av råmark till byggklara fastigheter, förändring av byggnaders användning och innehåll samt ekonomiska och juridiska åtgärder.

Analysen är kostnadsfri och ger er ett väl underbyggt beslutsunderlag för att ta ställning till projektet. Går ni vidare, regleras det fortsatta arbetet genom ett samarbetsavtal. Besqabs arvode baseras på projektets utfall, vilket garanterar er en engagerad samarbetspartner. Oavsett om ni är en större eller mindre fastighetsägare, är vår utgångspunkt alltid att ni ska erhålla god lönsamhet.

Besqab har mångårig vana av arbete med fastighetsrelaterade frågor och vi har ett omfattande kontaktnät. Vår styrka är att se projektets möjligheter och att utveckla kreativa lösningar - både tekniskt och ekonomiskt.

Fördelar med Development

  • Gedigen erfarenhet
  • Kostnadsfri analys
  • Arvode baserat på utfall
  • Full insyn i projektet
  • Omfattande kontaktnät
  • Oberoende gentemot övriga aktörer