• Vård- och omsorgsboende, Silverhöjden, Lidingö

  I Rudboda på Lidingö bygger Besqab ett vård- och omsorgsboende med 72 rum och eget storkök. Besqab fick uppdraget genom en kommunal markanvisningstävling som man vann tillsammans med vårdgivaren Silverhemmen som är de som kommer att bedriva vården på Silverhöjden. Inflyttning från dec 2012

 • Vård- och omsorgsboende, Granparken, Norrtälje

  Granparken i Norrtälje är ett vård- och omsorgsboende om 48 rum som vi byggt och nu äger och förvaltar. Hyresgäst är Norrtälje kommun och vårdoperatör är Norlandia Care. Färdigställt sommar 2010.

 • Vård- och omsorgsboende, Edsby Gästhem, Upplands Väsby

  Besqab har i samverkan med fastighetsägaren och vårdoperatören utvecklat och uppfört vård- och omsorgsboendet, Edsby Gästhem. Projektet färdigställdes 2008 och inehar 30 rum.

 • Vård- och omsorgsboende, Silverpark, Täby, under uppförande

  Centralt i Täby på Kemistvägen, uppför Besqab ett nytt äldreboende. Silverpark blir ett hus i fyra plan med 62 lägenheter. Hyresgäst är Silverhemmen Vård och Omsorg AB. I Silverpark kommer du att mötas av en välkomnande entré med inblick i hemmets kärna - köket - med den egna kocken. Signum för Silverpark ska vara hemlagad god mat, trivsel och gemenskap. Beräknad inflyttning blir under september 2015.

 • Development - Östra Margretelund, Åkersberga, Tre Ax AB

  På uppdrag av fastighetsägaren Tre Ax AB projektleder Besqab detaljplaneläggningen av ett ca 90 ha stort skogsområde öster om Margretelund i Åkersberga. Målet är att skapa ett varierat småhusområde med mellan 200-300 hus.

 • Development - Exploateringsanalys, Uppsala, Akademiska Hus

  Besqab genomförde under hösten 2007 en exploateringsanalys över Ultuna åt Akademiska Hus i Uppsala. Analysen visade en möjlighet att exploatera ca 400 lägenheter.

 • Development - Exploateringsanalys, Uppsala, SLU

  Besqab utför en exploateringsanalys åt SLU. Ett förslag på möjlig exploatering tas fram och en värdering av de tänkta byggrätterna görs.

 • Development - Vega, Haninge, Bostadsaktiebolaget Drott, Fastighets AB LE Lundberg, Togo Danielsson Byggnads AB

  Besqab har genererat ett samarbete mellan Bostadsaktiebolaget Drott, Fastighets AB LE Lundberg, Togo Danielsson Byggnads AB och en privat familj för att skapa förutsättningar att från råmark skapa cirka 3 000 nya bostäder. Projektet krävde stora infrastruktursatsningar som t.ex. en ny pendeltågsstation och en ny trafikplats längs Nynäsvägen.

 • Development - Älvsundadalen, Upplands Väsby, Handelsbolaget Grus och Sten

  Sedan tidigt 1900-tal har Brunkebergsåsen vid Älvsunda använts som grustäkt. Markägarna vill, när täktverksamheten upphört, exploatera hela dalgången för bebyggelse. Besqabs samarbete med Handelsbolaget Grus och Sten skapar detaljplanelagda byggrätter. Uppdraget omfattade även planläggning av Älvsundavägens nya sträckning, som är en förutsättning för ovannämnda byggrätter.

 • Development - Betongfabrik, Nykvarn, Strängbetong

  När verksamheten hade upphört i Strängbetongs fabrik i Nykvarn såg Besqab goda ekonomiska förutsättningar för att riva byggnaden och skapa cirka 200 nya bostäder. Besqabs uppdrag omfattade, förutom att leda detaljplaneprocessen, att bistå Strängbetong i en markbytesaffär.

 • Development - Margretelund, Österåker, Tre Ax AB

  För att skapa mervärden i markområdena som tillhörde Margrethelunds slott utanför Åkersberga hjälpte Besqab fastighetsägaren Tre AX AB att identifiera, planlägga och ta fram exploateringsavtal för tre villaområde.

 • Development - Hyresrättslägenheter, Lidingö, HEBA Fastighets AB

  På uppdrag av HEBA Fastighets AB har Besqab utvecklat cirka 80 lägenheter i stadsdelen Bodal på Lidingö. Bebyggelsen består bl a av två punkthus med fantastisk utsikt över Värtan. Den ursprungliga fastigheten bestod av ett garage i tre våningar samt kontor och lokaler.

 • Development - Signalisten, Solna

  Genom en fastighetsanalys har Besqab utrett möjligheten att i första hand på egen mark kunna tillskapa nya bostads-byggrätter. Analysen innefattade en inventering av det befintliga beståndet och identifiering av möjliga byggbara ytor. Analysen visade att det finns möjlighet att bygga drygt 300 bostäder inom beståndet.

 • Development - Vallentuna kommun, Riksbyggen

  Besqab genomförde en analys och värdering av Riksbyggens fastighetsbestånd i Vallentuna samt därpå följande bytesaffär mellan Vallentuna kommun och Riksbyggen. Kommunen fick stora markområden lämpliga för rekreation och Riksbyggen fick mark för nya bostäder.

 • Development - Tomteboda, Solna, Realia

  Besqab väckte idén med en påbyggnad av fastighetsbolaget Realias bostadshus i Tomteboda, Solna. Besqab ansvarade för planläggning och övriga myndighetskontakter samt byggprojektledning.

 • Development - Kv Stilgjutaren, Täby, Stockstaden AB

  Samarbetet med fastighetsbolaget Stockstaden AB omfattade arbete med detaljplan, markköp och exploateringsavtal. Byggrätter för 36 bostäder och cirka 1 000 kvm kontor skapades.

 • Development - Kv. Stilgjutaren, Täby

  Samarbetet med fastighetsbolaget Stockstaden AB omfattade arbete med detaljplan, markköp och exploateringsavtal. Byggrätter för 36 bostäder och cirka 1 000 kvm kontor skapades.