Fastighetsutveckling

BESQAB HAR MÅNGÅRIG ERFARENHET AV ATT BYGGA, ÄGA OCH FÖRVALTA VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER. VI HAR SPECIALISTKOMPETENS INOM VÅRDBOENDEN.

  • Sarahemmet, Nacka

    54 lägenheter. Färdigställt och inflyttning under våren 2018. Vårdgivare Ersta Diakoni.