Fastighetsutveckling

 

 

Att skapa ett tryggt och trivsamt hem för personer med vårdbehov kräver goda kunskaper i uppförandet av bostäderna, samt en god kännedom om hur verksamheten ska bedrivas.

Ett bostadsbyggande i nära dialog

Planeringen måste redan i ett tidigt stadium ske i samarbete mellan byggherre och vårdgivare. För Besqab är detta en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda lämpliga och hemtrevliga bostäder där vårdbehovet ibland kan vara omfattande. Vi har under flera år byggt upp denna specialistkompetens.

Vi samarbetar både med kommuner och med privata vårdgivare, med nybyggnation såväl som utvecking av befintliga byggnader. Vid utveckling av våra äldrebostäder strävar vi efter långsiktighet och en god arbetsmiljö för vårdgivaren samtidigt som en god hemtrevnad skapas för de boende. 

Besqab som utvecklare av vård- och omsorgsbostäder

  • Personligt engagemang
  • Goda kunskaper i utformning
  • Kommunala kontakter
  • Kontakter med privata vård- och omsorgsgivare
  • Kunskap i såväl byggregler som SOL, HSL, LSS mfl
  • Kompetens inom förvaltning
  • Erfaren aktör