Vårt mål är att bygga energieffektiva bostäder som har god inomhusmiljö med sunda material som minimerar byggnadernas miljöpåverkan under hela dess livstid. Besqab har Bruntlandkommissionens definition som riktlinje i vårt hållbarhets- arbete, d.v.s.

"En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina."

Vår hållbarhetsstrategi

Att vara aktiva i att skapa ett hållbart samhälle är en självklarhet för oss på Besqab. Hållbarhetsfrågor har en central plats i vårverksamhet. Genom vårt arbete med hållbarhet vill vi göra positiv skillnad för våra nyckelintressenter, det vill säga bostadsköpare, medarbetare, ägare och samarbetspartners samt för samhället i stort. Hållbarhet för oss innefattar ett miljömässigt ansvarstagande, en säker arbetsplats, ekonomisk hållbarhet samt ett socialt ansvar. För att kunna mäta hur vi bidrar till ett mer hållbart samhälle har vi delat in våra viktigaste hållbarhetsfrågor i tre fokusområden:

Hållbar bostadsmiljö

• Bidra till en hållbar stadsutveckling
• Hälsosam miljö i bostaden
• Underlätta för våra kunder att kunna leva hållbart
• Miljöklassade byggnader
• Biologisk mångfald
• Hållbar bostad

Hållbart bolag

• Nöjda kunder
• Långsiktig lönsamhet
• Attraktiv arbetsgivare
• Mångfald och jämställdhet
• En god samhällsaktör

Hållbar leverantörskedja

• Materialanvändning och återvinning
• Krav och uppföljning av våra leverantörer gällande miljö
• Krav och uppföljning av våra leverantörer gällande mänskliga rättigheter 
• Krav och uppföljning av våra leverantörer gällande arbetsmiljö
• Antikorruption 

Om Besqabs Hållbarhetsarbete

Ladda ner pdf om Besqabs hållbarhetsarbete HÄR


Besqabs klimatskola

HÄR får du enkla tips på hur du kan bidra till en mer hållbar livsstil