Historik

Det började med ett runt bord, sju stolar och en telefon...

DEN 1 JANUARI 1989 GRUNDADES BESQAB PROJEKT OCH FASTIGHETER AB AV SJU PERSONER. ANTALET ANSTÄLLDA GICK RASKT FRÅN SJU TILL 14 MEDAN MARK FÖRVÄRVADES, UPPDRAG PÅBÖRJADES OCH BOSTÄDER PROJEKTERADES.

Ambitionen var inledningsvis att bygga upp ett kommersiellt fastighetsbestånd, men under fastighetskrisen i början på 90-talet styrdes verksamheten helt över till nyproduktion av bostäder. Tack vare goda och långsiktiga markförvärv för bostäder, samt ett stort personligt engagemang, var Besqab i mitten av 90-talet ett av få byggföretag som kontinuerligt byggde bostäder. Fram till idag har omkring 5500 lägenheter och småhus uppförts och antalet anställda har ökat från sju till närmare 100 - och ännu fler telefoner.

I slutet av 90-talet gjordes en satsning på ett nytt affärsområde – CM (Construction Management) – som idag är en betydande del av verksamheten. Våra kunder arbetar huvudsakligen inom bostadssektorn, men även kontor, skolor, lagerhotell, vårdanläggningar och gallerior finns på projektlistan.

Verksamheten begränsades geografiskt redan från början till storstockholm och Uppsala län, och är så än idag. Under åren 1993-2009 verkade bolaget även i Tallinn, Estland. Huvudkontoret har ända sedan starten funnits i Täby och 2001 öppnades även ett lokalkontor i Uppsala.

I januari 2011 valde Isidor Andersson att efter dryga 20 år, sälja samtliga sina aktier i bolaget. Skirner AB ökade sin ägarandel och några nya aktieägare tillkom. Ägarskiftet innebar ingen förändring i verksamhetsinriktningen utan ambitionen är fortsatt förstärkning av Besqabs marknadsposition inom bostadsutveckling på Stockholms- och Uppsalamarknaden, samt öka förvaltningsbeståndet av vård- och omsorgsbostäder.

Idag har Besqab ungefär 95 anställda och är sedan juni 2014 noterade på Nasdaq Stockholm.

Många undrar över namnet Besqab och den enkla förklaringen är att det betyder Beställd Kvalitet.

VD har ordet

Fortsatt tillväxt på Besqabs marknader
Besqabs marknader i Stockholms län och Uppsala var fortsatt starka under första kvartalet 2017. Hushållens förväntningar på bostadspriserna steg återigen under slutet av mars efter en tids nedgång och boprisindikatorerna fortsätter att visa på höga nivåer. Stor efterfrågan på Besqabs bostäder och låga räntor borgar för en fortsatt stark utveckling. Jag ser framåt en mer normal pris-utveckling jämfört med den tidigare mycket kraftiga uppgången.

Året började positivt för Besqab, med två detaljplaner som vann laga kraft. En av detaljplanerna finns i Ultuna, Uppsala, och omfattar cirka 500 bostäder. De första etapperna i detta område produktionsstartades dessutom under första kvartalet. Den andra detaljplanen är i Kärrtorp i Stockholm och omfattar cirka 100 lägenheter. Den beräknas säljstarta under kommande höst.

Utökad byggrättsportfölj
I mars vann Besqab en markanvisningstävling för att bygga 300 bostäder, både lägenheter och radhus, på Norrberget i centrala Vaxholm. Besqabs förslag fick ett mycket gott mottagande även av allmänheten.

Försäljning, produktionsstarter och marknad
Samtliga säljstarter under första kvartalet genomfördes med stort intresse från marknaden. Totalt sålde Besqab 105 bostäder. Andelen sålda och bokade bostäder i pågående produktion uppgår till 82 procent, vilket är betydligt över normalt.

Vi produktionsstartade 111 bostäder under perioden. Vår målsättning är att öka antalet starter för 2017 jämfört med 2016. Besqab har en bra bas för tillväxt i byggrättsportföljen med cirka 3 500 byggrätter i mycket eftertraktade lägen och vi söker ständigt och selektivt efter projekt som utgör en bra affär och lägger grunden för att vi kan växa med långsiktig lönsamhet. Vår förvärvsstrategi kvarstår - att fortsätta förvärva byggrätter med stor noggrannhet.

Tydligare personlighet
Under 2016 utvecklade vi en ny plattform för att tydligöra vårt varumärke. Våra kundundersökningar visar att Besqab har mycket nöjda kunder och vi arbetar kontinuerligt med att hitta nya aktiviteter som kan förnya våra kundprocesser. Under kvartalet implementerade vi flera sådana utvecklingsaktiviteter ihop med varumärkesarbetet, som bland annat betyder en ny visuell profil med ny logotype. Under andra kvartalet lanseras Besqabs nya varumärkesplattform på bred front.

Framtidsutsikter
Besqabs fokus är att fortsätta växa med bibehållen lönsamhet. Vår finansiella position möjliggör att vi kan fortsätta arbeta selektivt med förvärv. Även om det finns en viss osäkerhet i omvärlden är drivande marknadsfaktorer fortsatt starka och vi ser tydligt att det även framåt finns en god efterfrågan på våra marknader.

Täby i maj 2017

Anette Frumerie