Det började med ett runt bord, sju stolar och en telefon...

Den 1 januari 1989 grundades Besqab Projekt och Fastigheter AB av sju personer. Antalet anställda gick raskt från sju till 14 medan mark förvärvades, uppdrag påbörjades och bostäder projekterades.

Ambitionen var inledningsvis att bygga upp ett kommersiellt fastighetsbestånd, men under fastighetskrisen i början på 90-talet styrdes verksamheten helt över till nyproduktion av bostäder. Tack vare goda och långsiktiga markförvärv för bostäder, samt ett stort personligt engagemang, var Besqab i mitten av 90-talet ett av få byggföretag som kontinuerligt byggde bostäder. Fram till idag har omkring 5500 lägenheter och småhus uppförts och antalet anställda har ökat från sju till närmare 100 - och ännu fler telefoner.

I slutet av 90-talet gjordes en satsning på ett nytt affärsområde – CM (Construction Management) – som idag är en betydande del av verksamheten. Våra kunder arbetar huvudsakligen inom bostadssektorn, men även kontor, skolor, lagerhotell, vårdanläggningar och gallerior finns på projektlistan.

Verksamheten begränsades geografiskt redan från början till storstockholm och Uppsala län, och är så än idag. Under åren 1993-2009 verkade bolaget även i Tallinn, Estland. Huvudkontoret har ända sedan starten funnits i Täby och 2001 öppnades även ett lokalkontor i Uppsala.

I januari 2011 valde Isidor Andersson att efter dryga 20 år, sälja samtliga sina aktier i bolaget. Skirner AB ökade sin ägarandel och några nya aktieägare tillkom. Ägarskiftet innebar ingen förändring i verksamhetsinriktningen utan ambitionen är fortsatt förstärkning av Besqabs marknadsposition inom bostadsutveckling på Stockholms- och Uppsalamarknaden, samt öka förvaltningsbeståndet av vård- och omsorgsbostäder.

Idag har Besqab ungefär 95 anställda och är sedan juni 2014 noterade på Nasdaq Stockholm.

Många undrar över namnet Besqab och den enkla förklaringen är att det betyder Beställd Kvalitet.

VD har ordet

Stabil bostadsmarknad och ökat antal produktionsstarter

De starka bostadsmarknaderna i Stockholm och Uppsala håller i sig under årets andra kvartal, även om vi nu ser större variationer mellan olika lägen och objekt. Bostadspriserna har utvecklats marginellt och ligger kvar på tidigare höga nivåer. Utbudet av nyproduktion är större än normalt och antalet besökare på våra säljstarter och visningar antyder att intresset för Besqabs bostäder fortsätter att vara stort.

Den goda försäljningen har möjliggjort produktionsstart av ytterligare 91 bostäder under kvartalet – 41 lägenheter i Stureby i södra Stockholm och 50 lägenheter i Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala. Dessutom har vi tillträtt och produktions- startat vårdboendet Villa Solhem i Spånga i västra Stockholm. Det är glädjande att vi har startat ytterligare ett vård- och omsorgsboende och vi siktar på att fortsätta i samma takt.

Nya byggrätter i Täby och Uppsala
I Täby har vi under kvartalet avtalat om förvärv av två intressanta projekt, totalt cirka 200 lägenheter. Även i Uppsala har vi tecknat förvärvsavtal avseende nya byggrätter om cirka 150 bostäder.

Nöjda medarbetare
Under våren genomfördes Besqabs årliga medarbetarundersökning och vi kan glatt konstatera att vårt index ligger över branschsnittet i år igen. Det gör mig oerhört stolt att se hur engagerade mina medarbetare är i sitt arbete och att de tycker att Besqab är en av de bästa arbetsplatserna!

Marknadsutsikter
De globala marknaderna är i dagsläget förhållandevis stabila jämfört med i fjol. Det råder alltjämt viss osäkerhet i vår omvärld men den underliggande trenden på Besqabs marknader är fortfarande bra med stor inflyttning i Stockholm och Uppsala, samt låga räntor även på längre sikt. Det stödjer oss i vår ambition att under 2017 produktionsstarta cirka 500 bostäder inklusive vårdbostäder.

Täby i juli 2017
Anette Frumerie