Besqabs företagskultur präglas av kvalitet, lyhördhet, nytänkande och ett stort personligt engagemang.

Besqab växer och satsar för framtiden. Vi har flera nya spännande bostadsprojekt på gång och behöver fler kompetenta medarbetare. Vi har en öppen och sund företagskultur där samarbete, diskussioner och kreativitet uppmuntras. Vi har ett stort förtroende för våra medarbetare som alla är medvetna om att var och en har ansvar för kundrelationer och god service. Allt samarbete ska vara öppet, trivsamt och okomplicerat. Välkommen till oss!

Just nu söker vi

Platschef  

Som Platschef på Besqab är du ansvarig för produktionen av våra bostäder. Du blir involverad redan tidigt i processen och har inflytande över besluten kring byggmetoder och tekniska lösningar tillsammans med Projektledaren. På Besqab genomför vi våra projekt med delade entreprenader och ditt ansvar blir att leda arbetet för involverade medarbetare och underentreprenörer.

Som Platschef hos oss får du möjlighet att arbeta med större projekt både i Besqabs egen regi och i CM-projekt med externa beställare. Vi bygger även vårdbostäder. För oss är det viktigt att du har bred erfarenhet från nyproduktion av bostäder och meriterande med erfarenheter från projektering, kalkylering och inköp. Våra Platschefer för dialog med såväl kunder som underentreprenörer och skall därför vara strukturerade, sociala och kommunikativa. De varierande arbetsuppgifterna kräver att du som person är metodisk och bra på att koordinera arbetet. Vi önskar att du har intresse av att leda andra och mod att fatta beslut.

För den här tjänsten samarbetar vi med Level Recruitment. Läs mer om tjänsten på Levels hemsida HÄR.

 

Projektledare
Som projektledare på Besqab har du totaltansvar för våra bostadsprojekt där du samordnar och leder projektet från start till avslut. Vi söker duktiga ledare med erfarenhet från nyproduktion av bostäder. I arbetsuppgifterna ingår att leda projektgruppen mot uppsatta mål, projektutformning i tidiga skeden, projekteringsledning och samordning med konsulter, entreprenörer och övriga leverantörer. Du har även ansvar för myndighetskontakter, upphandling, kalkylarbete, budget och tidplan. Kalkyler och ekonomisk plan för brf’er ingår också liksom delaktighet i försäljningsarbetet och kontakt med kunder. Vi önskar att du har intresse av att leda andra och mod att fatta beslut.

För den här tjänsten samarbetar vi med Level Recruitment. Läs mer om tjänsten på Levels hemsidan HÄR

 

Projektledare Mark
Som Projektledare Mark arbetar du som specialist/generalist och bistår med hjälp i sakfrågor rörande mark- och grundläggnings-entreprenader. Du medverkar under hela byggprocessen och för hela bolaget. Från att bistå i tidiga förvärvskalkyler till att delge erfarenhet och råd till projektledare och platschefer i samband med projektering, kalkylering och upphandling av mark- och betongentreprenader. Du är också delaktig under genomförandet/produktionen i form av kontroll och ekonomisk uppföljning.

Som Projektledare Mark arbetar Du även internt med utvecklingsarbete gällande de delar som anknyter till mark, såsom uppdatering av projekteringsanvisningar och AF-delar samt utveckling av erforderliga checklistor och andra stöddokument.

För mer information kontakta
Gabriella Gustafsson, HR, telefon 08 - 409 416 28, e-post   gabriella.gustafsson@besqab.se

 

Har du några frågor om Besqab eller om tjänster är du välkommen att ta kontakt med någon av oss nedan:

Ansökan

För tjänster i Stockholm kontakta:

Lotta Niland 
Telefon 08-409 416 46
lotta.niland@besqab.se

Staffan Grundmark
Telefon 08-409 416 30
staffan.grundmark@besqab.se

För tjänster i Uppsala kontakta:

Albert Koistinen 
Telefon 018-470 58 01
albert.koistinen@besqab.se

För allmän information om lediga tjänster kontakta:

Gabriella Gustafsson 
Telefon 08-409 416 28
gabriella.gustafsson@besqab.se