Om arbetsplatsen Besqab

BESQABS FÖRETAGSKULTUR PRÄGLAS AV KVALITET, lyhördhet, NYTÄNKANDE, kompetens och ETT STORT PERSONLIGT ENGAGEMANG. 

Besqab växer och satsar för framtiden. Vi har flera nya och spännande bostadsprojekt på gång och behöver anställa flera kompetenta medarbetare. Vår företagskultur präglas av kvalitet, lyhördhet, kompetens och ett stort personligt engagemang. Vi har en öppen och sund företagskultur där samarbete, diskussioner och kreativitet uppmuntras. Vi har ett stort förtroende för våra medarbetare som alla är medvetna om att var och en har ansvar för kundrelationer och god service. Allt samarbete ska vara öppet, trivsamt och okomplicerat. Det är viktigt att alla har en gemensam förståelse för företagets idé och värderingar och att medarbetarnas agerande präglas av kompetens, kreativitet, respekt, hög affärsmoral och ansvarskännande såväl externt som internt.

Lediga tjänster

Bolagslantmätare / Exploateringsingenjör
Vi söker en engagerad bolagslantmätare/exploateringsingenjör som vill vara med och utveckla Besqabs framtida bostadsprojekt.
Du kommer att ha en viktig roll i bostadsprojektens tidiga skeden men även vara ett stöd under genomförandefasen. Arbetsuppgifterna består av att hantera frågor som berör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar, köpe- och exploateringsavtal samt att företräda Besqab vid exempelvis lantmäteriförrättningar.

Arbetet innebär många kontakter internt inom Besqab och med företrädare för fastighetsägare, kommuner och Lantmäteriet. Om du har erfarenhet av byggrättsförvärv och att driva detaljplaneprojekt finns även möjlighet att arbeta med den typen av arbetsuppgifter.

För mer information kontakta
Gabriella Gustafsson, HR, telefon 08 - 409 416 28, e-post   gabriella.gustafsson@besqab.se
Johan Westring, Chef Affärsutveckling och Exploatering, telefon 08 – 409 416 39, e-post   johan.westring@besqab.se


Platschef 
 
Som Platschef på Besqab är du ansvarig för produktionen av våra bostäder. Du blir involverad redan tidigt i processen och har inflytande över besluten kring byggmetoder och tekniska lösningar tillsammans med Projektledaren. På Besqab genomför vi våra projekt med delade entreprenader och ditt ansvar blir att leda arbetet för involverade medarbetare och underentreprenörer.

Som Platschef hos oss får du möjlighet att arbeta med större projekt både i Besqabs egen regi och i CM-projekt med externa beställare. Vi bygger även vårdbostäder. För oss är det viktigt att du har bred erfarenhet från nyproduktion av bostäder och meriterande med erfarenheter från projektering, kalkylering och inköp. Våra Platschefer för dialog med såväl kunder som underentreprenörer och skall därför vara strukturerade, sociala och kommunikativa. De varierande arbetsuppgifterna kräver att du som person är metodisk och bra på att koordinera arbetet. Vi önskar att du har intresse av att leda andra och mod att fatta beslut.

För mer information kontakta
Gabriella Gustafsson, HR, telefon 08 - 409 416 28, e-post   gabriella.gustafsson@besqab.se


Projektledare
Som projektledare på Besqab har du totaltansvar för våra bostadsprojekt där du samordnar och leder projektet från start till avslut. Vi söker duktiga ledare med erfarenhet från nyproduktion av bostäder. I arbetsuppgifterna ingår att leda projektgruppen mot uppsatta mål, projektutformning i tidiga skeden, projekteringsledning och samordning med konsulter, entreprenörer och övriga leverantörer. Du har även ansvar för myndighetskontakter, upphandling, kalkylarbete, budget och tidplan. Kalkyler och ekonomisk plan för brf’er ingår också liksom delaktighet i försäljningsarbetet och kontakt med kunder. Vi önskar att du har intresse av att leda andra och mod att fatta beslut.

Läs mer om tjänsten på Level Recruitments hemsidan HÄR

 

Projektledare Mark

Som Projektledare Mark arbetar du som specialist/generalist och bistår med hjälp i sakfrågor rörande mark- och grundläggnings-entreprenader. Du medverkar under hela byggprocessen och för hela bolaget. Från att bistå i tidiga förvärvskalkyler till att delge erfarenhet och råd till projektledare och platschefer i samband med projektering, kalkylering och upphandling av mark- och betongentreprenader. Du är också delaktig under genomförandet/produktionen i form av kontroll och ekonomisk uppföljning.

Som Projektledare Mark arbetar Du även internt med utvecklingsarbete gällande de delar som anknyter till mark, såsom uppdatering av projekteringsanvisningar och AF-delar samt utveckling av erforderliga checklistor och andra stöddokument.

För mer information kontakta
Gabriella Gustafsson, HR, telefon 08 - 409 416 28, e-post   gabriella.gustafsson@besqab.se

 

Erfaren Inköpare
Besqab arbetar med delade entreprenader i alla våra projekt. Vi söker nu en erfaren inköpare till Stockholm. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med anbudsprocesser, förhandlingar och kontraktskrivningar med underentreprenörer. Du ska ansvara för och göra vissa inköp i projekten med stöd av projektledare och platschefer. Leda upphandlingsmöten, förhandla med leverantörer och entreprenörer och finna nya inköpsvägar. Du kommer att vara inblandad i många olika typer av projekt från småhusområden till komplexa flerfamiljshus i stadsmiljö.

Vi söker dig som är en kreativ och kvalitetsmedveten person med ekonomiskt sinne och en god etisk kompass. Du har lätt för att samarbeta och skapa förtroende hos dina kollegor. Du kommer att ha tät kontakt med projektledare, platschefer samt entreprenörer och leverantörer. Vi vill att du har ca 5 års erfarenhet av byggproduktion, gärna bostäder. Vi vill också du ska ha ca 2-3 års inköpserfarenhet. Vi önskar att du har goda kunskaper i regelverk såsom AB och ABT. Vi önskar även att du har datorvana samt mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, mycket god svenska krävs. God engelska är en merit.

Läs mer om tjänsten på Level Recruitments hemsida HÄR

 

Har du några frågor om Besqab eller om tjänster är du välkommen att ta kontakt med någon av oss nedan:

Ansökan

För tjänster i Stockholm kontakta:

Lotta Niland Telefon 08-409 416 46
lotta.niland@besqab.se

Staffan Grundmark Telefon 08-409 416 30
staffan.grundmark@besqab.se

 

För tjänster i Uppsala kontakta:

Albert Koistinen Telefon 018-470 58 01
albert.koistinen@besqab.se

 

För allmän information om lediga tjänster kontakta:

Gabriella Gustafsson Telefon 08-409 416 28
gabriella.gustafsson@besqab.se