Besqab bildades 1989 och vi firar 30 år som bostadsutvecklare i år. Vår verksamhet är i huvudsak fokuserad till Projektutveckling av bostäder. Det innebär nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i attraktiva lägen med tyngdpunkt på storstockholmsområdet och Uppsala.

Vi arbetar också åt andra fastighetsägare genom vårt affärsområde Construction Management, projektledning med totalansvar för hela byggprocessen.

Inom affärsområdet Fastighetsutveckling arbetar vi med egna fastigheter med tyngdpunkt på Vård- och Omsorgsbostäder samt åt andra fastighetsägare med Development i tidiga skeden.

Vi har byggt drygt 6 000 bostäder och genom att tillföra kompetens, värde och inlevelse karaktäriseras våra projekt av kvalitet och viljan av att alltid uppfylla våra kunders förväntningar, oavsett om vi har köpt och förädlat fastigheter åt oss själva eller arbetar på uppdrag av externa beställare. Omsorgen om varje objekt och affär har alltid visat resultat i form av en stark positiv värdeutveckling. Därför kan vi signera varje kontrakt med stolthet. Det vinner både våra kunder, samarbetspartners och vi på. Vi är ca 100 anställda och har huvudkontor i Danderyd och lokalkontor i Uppsala. 

Projektutveckling Bostad

Verksamheten omfattar förvärv av mark, exploateringsfastigheter, planarbete, projektering, produktion samt försäljning av bostadsrätter och äganderätter.

Nöjda bostadskunder är en förutsättning för vår verksamhet. Därför är Projektutveckling Bostad ett av våra viktigaste verksamhetsområden. Vi har mångårig erfarenhet från bostadsbyggande, vilket gör att vi har en väl grundad helhetssyn över alla delar som måste stämma och samordnas i ett bostadsprojekt.

Alla projekt är unika. Vår styrka är att se dess möjligheter och utveckla kreativa lösningar, både tekniskt och ekonomsikt. Våra bostäder ligger i Stockholms- och Uppsala län. 

Construction Management (CM)

Construction Management innebär projektledning med totalansvar i ett projekt.

Construction Management innebär projektledning med totalansvar i ett projekt. Det är en beställarorienterad metod som innebär att en organisation förstärks med Besqabs kunnande och erfarenhet inom byggprojekt. Metoden innebär kortare byggtid, lägre projekt- och kapitalkostnader och ger tillgång till en professionell, engagerad samarbetspartner som tar ansvar för hela byggprocessen. 

Fastighetsutveckling

Inom Fastighetsutveckling arbetar vi med egna fastigheter med tyngdpunkt på vård- och omsorgsbostäder, samt åt fastighetsägare med Development i tidiga skeden. 

VD har ordet

Bostadsmarknaden var avvaktande men stabil under perioden och vi har god marknadskontakt i våra projekt. Vi planerar för fler produktionsstarter så snart myndighetsbesluten är på plats. Med en stark balansräkning och en attraktiv byggrättsportfölj ser vi med tillförsikt på framtiden.

Vi står fast vid vår affärsmodell att erbjuda våra kunder ett långsiktigt tryggt bostadsköp. Besqab är en långsiktig aktör med lång erfarenhet av bostadsutveckling och är en av initiativtagarna till den nya märkningen Trygg bostadsrättsförening, en kvalitetsmärkning för att stärka konsumentskyddet. Bostadskunden ska enkelt kunna jämföra ekonomin i nyproducerade bostäders föreningar.

Nästa år har Besqab verkat i branschen i 30 år. Vi har erfarenhet från flera konjunkturcykler och jag ser positivt på framtiden. Vi står väl rustade med en stark finansiell ställning, en attraktiv byggrättsportfölj och erfarna medarbetare. Vi står fast vid vår strategi att erbjuda trygga bostadsköp med bostäder utformade efter kundernas efterfrågan.

Danderyd november 2018
Anette Frumerie, VD