Hållbar samhällsutveckling

För oss på Besqab är det viktigt att det hållbara livet också är det enkla livet. När vardagslivet fungerar smidigt kan vi göra långsiktig skillnad på riktigt. Därför börjar vi tänka hållbarhet ur många perspektiv redan när vi förvärvar marken och börjar planera våra bostäder. Besqab ska bidra till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor. Vi utformar våra bostadsmiljöer för att främja en hälsosam och hållbar livsstil.

Detta innebär bland annat att vi certifierar merparten av våra projekt enligt Svanen. För dig som bor i våra bostäder kan det innebära att vi förbereder för en bra källsortering inne i bostaden, att vi sorterar allt byggavfall under byggtiden, att vi har valt ut sunda material i bostaden och att vi väljer solenergi där det är möjligt.

Vi vill befrämja barns och vuxnas rörelse och utformar våra hus och gårdar för rörelse, träning och lek. Vi väljer ut platsen vi bygger på noga så att du har nära till grönområden och kan välja att gå eller cykla till skolan, jobbet eller till kollektivtrafik.

Våra bostadsrättsföreningar certifieras med TryggBRF som är ett stärkt konsumentskydd där vi är transparenta med föreningens ekonomi och kan jämföras med andra föreningar. Vi har grön finansiering av våra bostadsprojekt som möjliggör för bostadskunder och föreningar att ta Gröna bolån.