Ändrade rutiner på våra visningar

Information angående ändrade rutiner på våra visningar med anledning av covid-19/coronaviruset.

Du är fortfarande varmt välkommen på visning hos oss, men för att förhindra smittspridning har vi valt att vidta följande åtgärder för att begränsa de mellanmänskliga kontakterna på våra öppna visningar:

  • Vi begränsar antalet personer som befinner sig i visningslokalen samtidigt
  • Vi hälsar på andra sätt än genom att ta varandra i hand
  • De Besqab-anställda och mäklare som närvarar vid visningen är alltid helt symptomfria och har så varit minst 72 timmar innan visning
  • Om du känner av något symptom (feber, hosta, huvudvärk, snuva etc) ber vi dig att vänta med att komma på visning tills du är frisk och har varit symptomfri i minst 48 timmar.
  • Om du vill ha en privat visning är du alltid välkommen att kontakta våra mäklare. Kontaktuppgifter finns på respektive projektsida. I vissa av våra projekt finns även filmade visningar på projektwebbsidan.
  • Om du är intresserad av en bostad kan du göra en intresseanmälan här på webbplatsen, så blir du kontaktad av en mäklare