Fastighetsutveckling och fastigheter

Besqab satsar sedan 2020 på egen förvaltning. Inom affärsområdet Fastighetsutveckling och Fastigheter arbetar Besqab med utveckling av hyresbostäder, vårdbostäder och annan samhällsservice, som exempelvis skolor. Affärsområdet innefattar ägande och förvaltning av de egenutvecklade fastigheterna med ambition att bygga upp ett attraktivt bestånd. I våra projekt samarbetar vi med kommuner, privata vårdgivare och fastighetsägare i Stockholms län, Uppsala och delar av Mellansverige.

Hyresrätter

Som erfaren och långsiktig samhällsutvecklare skapar Besqab hyresrättsbostäder med egen förvaltning av de egenutvecklade fastigheterna.

Hyresrätter

Samhällsfastigheter

Inom området samhällsfastigheter utvecklar vi förskolor och skolor, vård- och omsorgsboenden, äldreboenden och trygghetsboenden.

Samhällsfastigheter