Hållbart i alla led

Maria Uhrus är teknisk chef för projekteringsfrågor och en av de som ansvarar för hållbarhet på Besqab. Hon började på Besqab 2010 som projektledare för projekteringsfrågor, något som har gett henne värdefulla insikter om hållbarhet på alla nivåer, från byggnation till inredning av färdiga bostäder.

Såväl hållbarhetsarbetet som kundperspektivet är centrala frågor inom Besqab och för bolagets nyckelintressenter.
- Jag är så glad över att få jobb på ett företag som besöks där man ständigt arbetar utifrån frågan ”hur kan vi hjälpa våra kunder?”. Som ansvarig för hållbarhet handlar mitt kundfokus mycket om att hitta lösningar som underlättar för kunderna att leva och verka på ett hållbart sätt, berättar Maria.

Ett exempel på en enkel kundlösning är en strömbrytare som Maria kallar hemma-borta-knappen. Den går till koppla till flera olika strömförbrukande enheter så att man inte missar att stänga av exempelvis tv: n eller kaffebryggaren när man går hemifrån. Det finns även andra, kanske mindre uppenbara lösningar, som ger till en mer hållbar livsstil. Besqab väljer till exempel alltid ut energisnåla vitvaror till köket och installerar snålspolande kranar och duschar, en insats som kan minska vattenanvändningen upp till 40 procent.

- Det är enkla lösningar men som gör skillnad i det stora hela, menar Maria.

Att kunderna har Besqabs absoluta fokus blir tydligt när Maria berättar om sitt arbete. Detta framgår även via resultatsiffrorna när Besqab mäter kundnöjdheten enligt Nöjd Kund Index (NKI).

- Årets NKI-siffror för 2017 visar att vi har ett projekt med Sveriges nöjdaste kunder och det är ett fint bevis på vårt systematiska arbete med kundnöjdhet i verksamheter och produktion av alla ledda, konstaterar Maria.

 

Extra grönt favoritprojekt

Marias favoritprojekt är Stockholm Esplanad där Besqab uppför lägenheter i den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

- Inom ramen för projektet har vi haft ett nytt större miljöfokus än vanligt nytt Stockholms stad ställer väldigt höga krav på hållbarhet och miljö i Norra Djurgårdsstaden. Det har varit ett mycket inspirerande arbete där jag lärt mig otroligt mycket om nya innovatörer och tekniska lösningar som jag tar med mig till andra projektet, berättar Maria.

Att ta med sig goda, men även sämre, erfarenheter är något som Besqab är noga med. Maria berättar att alla projekt kommer tillbaka av Besqabs energigrupp efter avslut med syfte att identifiera vad som kan göra bättre till nästa gång.