Hållbarhet

För oss på Besqab är det viktigt att det hållbara livet också är det enkla livet. När vardagslivet fungerar smidigt kan vi göra långsiktig skillnad på riktigt. Därför börjar vi tänka hållbarhet ur många perspektiv redan när vi förvärvar marken och börjar planera våra bostäder. Besqab ska bidra till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor. Vi utformar våra bostadsmiljöer för att främja en hälsosam och hållbar livsstil.

Hållbarhet är centralt i allt vårt arbete. Vi fokuserar på att bygga energieffektiva hus, göra genomtänkta materialval, öka resurseffektiviteten och minska utsläppen av växthusgaser med målsättningen att Svanenmärka alla bostäder och möjliggöra grön finansiering. Vi tar ett socialt ansvar för att utveckla trygga boendemiljöer som tillför värden i de kvarter vi bygger och erbjuder ett varierat utbud av bostäder som möter de lokala behoven.

Det hållbara livet också är det enkla livet. När vardagslivet fungerar smidigt kan vi göra långsiktig skillnad på riktigt. Därför börjar vi tänka hållbarhet ur många perspektiv redan när vi förvärvar marken och börjar planera våra bostäder. Besqab ska bidra till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor och vi utformar våra bostadsmiljöer för att främja en hälsosam och hållbar livsstil.

Vi låter kvalitetssäkra våra bostadsrättsföreningars ekonomi för en sundare nyproduktionsmarknad och en tryggare bostadsrättsaffär för våra kunder.

Hållbara boendemiljöer

Vårt hållbarhetsarbete innebär bland annat att vi certifierar merparten av våra projekt enligt Svanen. För dig som bor i våra bostäder kan det innebära att vi förbereder för en bra källsortering inne i bostaden, att vi sorterar byggavfallet under byggtiden, att bostaden är energieffektiv, att vi har valt ut sunda material, att vi använder återanvänt material och att vi väljer solenergi där det är möjligt. Vi vill befrämja barns och vuxnas rörelse. Det kan innebära att vi utformar våra hus och gårdar för rörelse, träning och lek. Vi väljer ut platsen vi bygger på noga så att du har nära till grönområden och kan välja att gå eller cykla till skolan, jobbet eller till kollektivtrafik. Vi avtalar om bilpool med eldrivna fordon i bostadsrättsföreningarna. Du ska inte behöva bil om du inte vill ha det.

Ekonomisk hållbarhet

Våra bostadsprojekt ska en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Våra bostadsrättsföreningar certifieras med TryggBRF som är ett stärkt konsumentskydd där vi är transparenta med föreningens ekonomi och kan jämföras med andra föreningar. 
Vi har grön finansiering av våra bostadsprojekt som möjliggör för dig som bostadskund och för bostadsrättsföreningar att ta Gröna bolån, vilka har något lägre ränta än andra lån. Lyssna med din bank så får du mer information om Gröna bolån där.

Social hållbarhet

Som samhällsbyggare tar Besqab ett socialt ansvar för att utveckla trygga boendemiljöer som tillför nya värden i de kvarter vi bygger. Vi erbjuder ett varierat utbud av olika bostäder och upplåtelseformer som möter de lokala behoven. Vi utvecklar inte bara bostäder utan tar ansvar för hela platsen genom att även utveckla skolor, förskolor och äldreboenden, allt efter behov. I stadsmiljö jobbar vi med levande ljusa bottenvåningar och belysning för att öka tryggheten, vi utvecklar gemensamhetslokaler för att underlätta för mer social samvaro, co-working-lokaler, festvåningar, övernattningslägenheter, gym, växthus, lekplatser, grillplatser och odlingslotter kan vara exempel på andra saker som kan öka samvaron.

Social hållbarhet

Svanenmärkta hus

Detta innebär bland annat att vi certifierar merparten av våra projekt enligt Svanen​. För dig som bor i våra bostäder kan det innebära att vi förbereder för en bra källsortering inne i bostaden, att vi sorterar allt byggavfall under byggtiden, att vi har valt ut sunda material i bostaden och att vi väljer solenergi där det är möjligt.

Läs mer om Svanenmärkta hus

Hållbart i alla led

Maria Uhrus är teknisk chef för projekteringsfrågor och en av de som ansvarar för hållbarhet på Besqab. Hon började på Besqab 2010 som projektledare, något som har gett henne värdefulla insikter om hållbarhet på alla nivåer och skeden i projektet. Från projektering, byggnation till inredning av färdiga bostäder och överlämning till slutkunden som ska bo och leva där.

Hållbart i alla led

Våra värderingar och affärsetik

Förtroende är Besqabs viktigaste kapital och vår gemensamma värdegrund och transparanta beslutsordningar är fundamentet för en sund affärskultur och ser till att vi agerar korrekt i vårt dagliga arbete.
Våra värderingar och affärsetik