Hållbart i alla led

Maria Uhrus är teknisk chef för projekteringsfrågor och en av de som ansvarar för hållbarhet på Besqab. Hon började på Besqab 2010 som projektledare, något som har gett henne värdefulla insikter om hållbarhet på alla nivåer och skeden i projektet. Från projektering, byggnation till inredning av färdiga bostäder och överlämning till slutkunden som ska bo och leva där.

Såväl hållbarhetsarbetet som kundperspektivet är centrala frågor inom Besqab.
- Jag är så glad över att få jobba på ett företag där man ständigt arbetar utifrån frågan ”hur kan vi hjälpa våra kunder att få leva i sitt drömhem?”. Som ansvarig för hållbarhet handlar mitt kundfokus mycket om att hitta lösningar som underlättar för kunderna att leva på ett hållbart sätt, berättar Maria. Våra bostadsmiljöer ska främja en hälsosam och hållbar livsstil och även naturligt befrämja rörelse i vardagen.

Under 2020 erhöll Besqab sin företagslicens för Svanen och har nu ett antal projekt i pågående produktion som ska certifieras med Svanen. Husen som certifieras är då också granskade av en oberoende part som ställer krav och kontrollerar hela byggprocessen vilket blir ett kvitto på att bostaden är en bra produkt. Resultatet blir en byggnad där människor får en sund inomhusmiljö, är energieffektivt och ett Svanenmärkt hem som värnar om de boendes hälsa, ekonomi och miljö.

Läs mer om Svanenhus

För dig som bostadsköpare ska det vara lätt att göra rätt. Att flytta och köpa en ny bostad är en stor händelse i livet och mycket ska falla på plats för att det ska kännas tryggt och bra. Hållbarhet och miljö ska inte vara en fråga utan en självklarhet vid köp av en bostad av Besqab.

Förutom att bygga robusta och hållbara bostäder som håller över tid, bygger vi också långsiktiga bostadsrättsföreningar som granskas och certifieras av en oberoende part för TryggBRF. Detta ger en transparens in i föreningens ekonomi och betyder att flera kriterier är uppnådda. Läs mer om TryggBRF  

Att kunderna har Besqabs absoluta fokus blir tydligt när Maria berättar om sitt arbete. Detta framgår även via resultatsiffrorna när Besqab mäter kundnöjdheten enligt Nöjd Kund Index (NKI).

- NKI för 2020 visar att Besqab ligger över branschsnittet vilket är ett fint bevis på att kundnöjdhet är besjälat i allt vårt arbete, konstaterar Maria.

Extra grönt favoritprojekt

Marias favoritprojekt är Stockholm Esplanad där Besqab uppfört lägenheter i den miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

- Inom ramen för projektet har vi haft ett nytt större miljöfokus än vanligt nytt Stockholms stad ställer väldigt höga krav på hållbarhet och miljö i Norra Djurgårdsstaden. Det har varit ett mycket inspirerande arbete där jag lärt mig otroligt mycket om nya innovatörer och tekniska lösningar som jag tar med mig till andra projektet.

Ett annat favoritprojekt är vårdboendet Juliahemmet i Uppsala Trädgårdsstad som är Svanenmärkt. Även vårdboendet Villa Solhem i Spånga är vi stolta över, som certifierats med Miljöbyggnad Silver, berättar Maria.