Markförvärv

Vi söker hela tiden efter mark och bebyggda fastigheter i bra bostadslägen.

Vi söker mark och bebyggda fastigheter i bra bostadslägen.
Med Besqabs över 30-åriga erfarenhet av projektutveckling och omkring 8000 egenutvecklade bostäder, finns en stor vana och goda rutiner i processen kring markanvisningar. Besqab har också lång erfarenhet i och väl beprövade rutiner för att samverka med andra byggherrar i stora utbyggnadsområden, såsom exempelvis Beckomberga, Täby Centrum och Norra Djurgårdsstaden.
Besqabs projektstyrningssystem, ekonomisystem samt rutiner för hållbarhetsarbete är väl dokumenterade och följs upp och utvecklas kontinuerligt. Personalen har hög kompetens som tillsammans besitter den erfarenhet och kunskap som krävs för att genomföra bostadsprojekt med hög profil inom såväl arkitektur, ekonomi, hållbarhet och hög kundnöjdhet.
Har du tips på eller frågor kring markförvärv är du varmt välkommen att kontakta oss på info@besqab.se.