Projektutveckling Bostad

Affärsområdet Projektutveckling Bostad är vårt största affärsområde. Här utvecklar vi bostäder inom alla upplåtelseformer och boendeformer, bostadsrätter, ägarlägenheter och äganderätter, flerfamiljshus, radhus, parhus och villor. Vi rör oss främst i Stockholms län och i Uppsala, men tittar även på Mälardalen och längre norrut.

När vi utvecklar bostäder gör vi det från ett tidigt skede där vi ofta börjar med detaljplanläggning av råmark. Därefter övergår vi till ett produktionsskede och till slut till vårt mål, att få överlämna nyckeln till en färdig bostad - vi kallar det "lyckans dag".

Vi har ett tätt samarbete med kommuner, arkitekter och kunder för att skapa nya värden för platsen vi bygger på och vi har ett starkt engagemang i platsen vi bygger på.