Projektutveckling Bostad

I Affärsområdet Projektutveckling Bostad utvecklar vi bostäder i upplåtelseformerna bostadsrätt eller äganderätt. Verksamheten bedrivs från ett tidigt skede med detaljplanläggning av råmark till produktion och överlämning av en nyckelfärdig bostad till slutkund. Vi rör oss främst i Stockholms län och i Uppsala.

När vi utvecklar bostäder gör vi det från ett tidigt skede där vi börjar med detaljplanläggning av råmark. Därefter övergår vi till ett produktionsskede och till slut når vi vårt mål, att få överlämna nyckeln till en färdig bostad till dig som kund - vi kallar det för "lyckans dag".

Under hela processen har ett tätt samarbete med kommuner, arkitekter och kunder för att skapa nya värden och vi har ett starkt engagemang i platsen vi bygger på.