Aros köpprocess

Köpa bostad

Vi ansvarar för att din blivande bostadsrättsförening överlämnas med en sund ekonomi och att du och dina grannar får en trygg start. Här nedan kan du fördjupa dig i processens alla delar, från intresseanmälan till inflyttning.

Intresseanmälan

Våra bostäder börjar oftast säljas i projekteringsstadiet, det vill säga innan vi har börjat bygga. 

Genom att anmäla ditt intresse på våra projektsiter förbinder du dig inte till något men du får chans att ta del av förhandsinformation om projektet samt erhåller inbjudan till säljstart.

Säljstart/köpanmälan

När det börjar närma sig försäljningsstart bjuds alla som har föranmält sitt intresse in till en säljstart.

Det varierar mellan projekten exakt hur säljstarten genomförs men du får ta del av projektmaterial såsom priser, planlösningar och materialbeskrivningar i god tid inför att du ska skicka in en köpanmälan där du anger den eller de lägenheter du är intresserad av. Projektets mäklare kontaktar dig därefter med möjligheten att teckna ett bokningsavtal.

Bokningsavtal

När du i samråd med våra mäklare har hittat din blivande bostad så tecknas inledningsvis ett bokningsavtal. 

Bokningsavtalet innebär att en specifik lägenhet blir bokad för din räkning och en bokningsavgift om 30 000 kr erläggs och fungerar som en delbetalning av köpeskillingen. Bokningsavtalet är inte bindande.

Förhandsavtal

När bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl har intygsgetts kan förhandsavtal börja tecknas.

I samband med detta betalas ytterligare en del av köpeskillingen (vanligtvis 100 000 kr) som blir en förskottsbetalning till din blivande bostadsrättsförening. 

Upplåtelseavtal

I och med att bostadsrättsförmedlingens ekonomiska plan har registrerats hos Bolagsverket ersätts förhandsavtalet av ett upplåtelseavtal.

Detta sker vanligtvis 1-2 kvartal innan tillträdet. Här betalar du 10 procent av insatsen minus tidigare inbetalt förskott. Upplåtelseavtalet innebär att du som köpare fomellt blir medlem i bostadsrättsförmedlingen. Både förhandsavtal och upplåtelseavtal är juridiskt bindande.

Ditt ny­a hem växer fram

Under tiden som vi jobbar med att färdigställa din bostad kommer du att få löpande information från oss om hur arbetet med de ny­a bostäderna fortlöper.

Slutbesiktning

Innan du flyttar in i din bostad utförs en slutbesiktning av en auktoriserad och oberoende besiktningsman där du bjuds in att närvara. 

Detta för att kontrollera att bostaden är i det skick som du har rätt att förvänta dig att den ska vara. Detta sker ca 1 månad innan inflyttning. 

Tillträde & Inflyttning

För att tillträdet och din flytt ska gå så smidigt som möjligt kommer du att tilldelas inflyttnings- och hisstid. När det väl är dags att flytta in är vi på plats för att hälsa dig välkommen och lämna över ny­cklarna till din ny­a bostad.

Garantibesiktning

Efter ca två år gör vi en garantibesiktning. Vid besiktningen kontrolleras om det har framträtt fel under tiden mellan slut- och garantibesiktningen.

Eventuella fel åtgärdas snarast möjligt utan kostnad för dig. Besiktningsmannen är givetvis oberoende och certifierad.