Svanenmärkta hem

Svanen är nordens officiella miljömärkning och oberoende part som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. Det är en icke-vinstdrivande organisation som granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet.

Vad innebär Svanenmärkning?

Att en byggnad blir Svanen-certifierad betyder en kvalitetsmärkning både för våra kunder och för Besqab som företag. Det är ett kvitto på att man passerat högt ställda krav på allt från energiåtgång vid tillverkning, användandet av kemikalier, avfallshantering och utsläpp, till funktionalitet och kvalitet.

Mål för framtiden

Ett av de viktigare kraven är låg energiåtgång i de färdiga bostäderna. Sedan 2020 är Besqabs ambition att Svanenmärka alla ny­a hus. Där fortsätter elförbrukningen att vara en stor utmaning. Våra hus är utrustade med den senaste energisnåla teknologin. Ofta med solcellspaneler där det är möjligt. Att huset man bor i vare sig tär på privatekonomin eller miljön. Fördelar och funktioner som skapar förutsättningar för att leva så hållbart som möjligt.

Fördelar med Besqab svanenmärkt byggnad

  • Låga driftskostnader tack vare energisnål uppvärmning
  • Bra inomhusluft
  • Låg vattenförbrukning som sparar både vatten
    och pengar
  • Merparten av allt material är närproducerat med korta transportvägar
  • Bärande stomme och tak som minskar energi- och minskar klimatutsläppet
  • Alla material, såväl inomhus som utomhus är miljövänliga och med låga utsläpp
  • Goda dagsljusförhållanden
  • Låga bullernivåer

Gröna bolån

Visste du att Svanenmärkningen av våra projektet innebär att du kan söka Grönt bolån? Det ger dig ränterabatt hos nästan alla banker. Kontakta din bank för att ta reda på vilka villkor som gäller hos dem.

Hitta din ny­a bostad

Till bostadssöket

Trygghets­paketet – gör ditt bostadsköp tryggt och säkert

Läs mer