Bostadsrätt eller äganderätt – vad är skillnaden?

När du ska köpa en bostad är det många saker att ta hänsyn till. Läge, storlek och pris är kanske ganska självklara saker som påverkar valet, men även upplåtelseformen kan vara viktig att fundera över.

 

Detta är några av fördelarna med ägarlägenhet eller radhus med äganderätt

  • Du kan normalt sett räkna med lägre fasta kostnader än i en bostadsrätt, när du väl köpt din ägarlägenhet eller ditt radhus med äganderätt.
  • Du har större frihet att bestämma och kan hyra ut eller sälja till vem du vill utan medgivande från någon bostadsrättsförening.
  • Du kan ändra och bygga om i bostaden som du vill, även om du förstås måste ta hänsyn till sådant som påverkar hela fastigheten, som t ex bärande väggar och gemensamma rördragningar.
  • Du betalar en avgift till en samfällighetsförening för förvaltning av gemensamt ägda anläggningar, exempelvis tak, mark, fasader, trapphus och hissar.

 

Detta är några av fördelarna med bostadsrätt

  • Det finns en trygghet i att samäga sitt boende med andra medlemmar i bostadsrättsföreningen.
  • Du betalar en månadsavgift till bostadsrättsföreningen som ska täcka föreningens gemensamma kostnader, lån etcetera.
  • Det är du, som tillsammans med övriga medlemmar, bestämmer hur den valda styrelsen sköter föreningen. Besqab hjälper styrelsen med utbildning och finns som stöd under den första tiden.
  • Om bostadsrättsföreningen har bra ekonomi finns det många fördelar med att gemensamt göra förbättringar på fastighet och gemensamma ytor. Besqabs bostadsrättsföreningar är anslutna till TryggBRF, vilket betyder att föreningens ekonomi är transparent och granskad av två oberoende intygsgivare.

Fundera över vad som är viktigast för dig innan du avgör om du ska välja att köpa bostadsrätt eller äganderätt.