Trygg BRF – en kvalitetsmärkning

Trygg BRF – eller Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige som är det långa namnet – är en kvalitetsmärkning gemensamt utvecklad av svenska bostadsutvecklare. Syftet är att göra det lätt att jämföra och utvärdera olika föreningar och bostadsprojekt, så att det blir så enkelt som möjligt för bostadsköpare att göra en trygg affär.

En förening som är märkt med Trygg BRF följer högt uppsatta krav inom områdena ekonomi, långsiktighet och trygghet. En förening som ansökt om Trygg BRF, men som inte når upp till kraven blir av med sin kvalitetsmärkning och bestraffas med vite.

En kvalitetsmärkning i tre steg

1. Ansökan – inför säljstart av projektet

Planen för projektet ska vara ekonomiskt hållbar. Utförande, avtal och tidsplan ska redovisas och följa Trygg BRF:s kriterier.

2. Genomförande – innan bindande avtal tecknas med kunder

Kostnadskalkyl, ny­ckeltal, avtalsmallar, bygglov, försäkringar, garantier och bostadsrättsförening (m.m.) ska redovisas.

3. Överlämning – onboarding av den ny­a styrelsen

Kriterierna för Trygg BRF följs upp. All dokumentation, avtal och garantier, samt plan för underhåll ska följa uppsatta krav och överlämnas till föreningens ny­a styrelse.

4. Godkänd!

När bostadsrättsföreningen har uppfyllt alla krav i kvalificeringsprocessen är den godkänd enligt märkningen ”Trygg BRF”.

Vill du veta mer?

Tryggbostadsrattsmarknad.se kan du läsa mer om olika ny­ckeltal och om vad som gäller för att de olika kraven för kriterierna ekonomi, långsiktighet och trygghet ska vara uppfyllda.

Initiativtagare till ”Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige” är Besqab, JM AB, Nordr Sverige AB, Skanska AB, Peab AB, OBOS Sverige AB och Bostadsrätterna.