Trygghets­paketet – gör ditt bostadsköp tryggt och säkert

Besqab har funnits i 30 år och vi har samlat lång och gedigen erfarenhet av bostadsmarknaden. Att köpa ett ny­tt hem är för många den största affären man gör i livet - och den härligaste. Därför har vi ett trygghets­paket som gör ditt bostadsköp tryggt och säkert.

Föreningen har god ekonomi

Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygar att planen vilar på tillförlitliga grunder. Föreningen är ny­bildad och har inte några gamla skulder. Vi ser till att föreningen har fortsatt goda ekonomiska förutsättningar.

Vi utbildar styrelsemedlemmarna

När du köper en bostadsrätt startar vi och följer bostadsrättsföreningen den första tiden. Vi utbildar de som ska sitta i styrelsen så att de känner sig trygga.

Tillträdesskydd

Du får god tid på dig att sälja din befintliga bostad tack vare att vi lämnar besked om definitivt tillträdesdatum redan när du tecknar upplåtelseavtal. Du kan, efter prövning, skjuta upp ditt tillträde i upp till 6 månader, om du behöver extra tid för att sälja din nuvarande bostad.

Skydd mot dubbel boendekostnad

Om försäljningen av din nuvarande bostad drar ut på tiden kan du efter prövning använda vårt skydd mot dubbel boendekostnad. Skyddet täcker dina faktiska kostnader för ditt gamla boende upp till 10 000 kr per månad i max 6 månader. Om du vill använda Tillträdeskyddet eller Skydd mot dubbel boendekostnad, måste du anmäla detta till oss senast 30 dagar före tillträdet av din ny­a bostad.

Besqab ansvarar för föreningens osålda lägenheter

Månadsavgift för eventuella osålda lägenheter vid inflyttningsdatum betalas av oss under 6 månader. Skulle det finnas osålda lägenheter kvar efter den tiden köper Besqab dessa av föreningen. Vårt ansvar är att bostadsrättsföreningens ekonomi inte påverkas.

Vi garanterar att färdigställa bygget

Inför produktionsstart tecknas alltid en försäkring som garanterar att bygget färdigställs.

Besiktningar av oberoende part

Innan inflyttning sker en slutbesiktning som görs av en oberoende besiktningsman. Vi gör en garantibesiktning efter 2 år för att säkerställa att allt är fortsatt bra och att inga fel har uppkommit. Garantitiden på byggnadsarbeten för bostadsrätter är 5 år med undantag för vitvaror som är 2 år. Om du vill veta mer om våra försäkringsvillkor och skydd, eller har andra frågor om ditt bostadsköp, tveka inte att höra av dig till oss!