Köpprocessen - ägarlägenhet

Säljstart

Våra bostäder börjar ofta säljas i projekteringsskedet, det vill säga vi har inte börjat bygga än. Som anmäld i vårt intresseregister får du en inbjudan till säljstart.

Bokningsavtal

När du bestämt dig för vilken bostad du vill köpa tecknar du ett bokningsavtal och en bokningsavgift betalas.

Köpeavtal och entreprenadkontrakt

I det här skedet betalar du en handpenning i samband med att vi skriver ett köpeavtal för köpe-/entreprenadkontrakt. Vi tar även normalt en personupplysning.

Inredningsval

Du får möjlighet att mot en tilläggskostnad, byta ut eller välja till inredning och utrustning för att ge din bostad din personliga prägel. Dessa måste göras före en viss tidpunkt. Du betalar en handpenning om 25% av beloppet för tillvalen när du lämnar in din inredningsbeställning.

Utökad handpenning

Ca 4 månader innan tillträde betalar du 10% av hela köpeskillingen minus tidigare erlagd handpenning.

Besök på byggarbetsplatsen

Du ges möjlighet att vara med vid ett eller flera byggarbetsplatsbesök under byggets gång. Vi försöker visa runt dig överallt där det är möjligt.

Slutbesiktning

Cirka 3 veckor innan inflyttning sker en slutbesiktning som vi rekommenderar att du deltar vid.

Likvidavräkning och köpebrev

I samband med tillträde erläggs den totala slutlikviden. På tillträdesdagen tecknas ett köpebrev. Detta köpebrev skickas in till inskrivningsmyndigheten och du blir därmed lagfaren ägare till bostaden.

Inflyttning

I god tid innan inflyttningen håller vi ett informationsmöte där du får praktiskt information inför flytten. Du får en tidpunkt då du kan flytta in. Nycklarna får du på inflyttningsdagen, tillsammans med annan praktisk information om bostaden.

Kundundersökning

Här vill vi gärna att du tar dig tid att fylla i kundenkäten från Prognoscentret så att vi får veta vad du tycker.

Garantibesiktning

När ca 2 år har gått gör vi garantibesiktning av byggnationen. Här skickar vi genom Prognoscentret ut en ny enkät som vi gärna ser att du fyller i så att vi får veta vad du nu tycker om ditt boende.