Vad händer i projektet just nu?

Här kan du följa läget i projekt Häggviks Dunge.
2022-09-19

Tiden går snabbt

Häggviks Dunge - Drönarbild

Tänk det är ett år sedan vi startade rivningen av de befintliga byggnaderna som stod på fastigheten i Häggvik.

Vi är nu uppe med stommen, och produktionen rullar på bra. Just nu håller vi på att demonterar tornkranen. Visste du att det behövs en mobilkran som väger 300 ton för att demontera tornkranen och att den tyngsta delen på tornkranen är förarhytten som väger 20 ton. Nu med betongstommen på plats följs det upp av gips- och spacklingsarbeten. Invändigt i hus 11 pågår installationsarbeten och vi kommer få i gång byggvärmen under vecka 38.

 • 2022-05-10

  Kort rapport från bygget

  X

  Arbetet med att resa betongstommen pågår för fullt i Häggviks Dunge. Ett omfattande arbete som beräknas vara klart i september 2022. Som mest kommer vi vara sextio byggarbetare i gång på arbetsplatsen.

  Visste ni att det går åt 180 000 kg armering, 2620 m3 betong till betongstommen, 600m3 till grundläggningen och att den tyngsta prefab-väggen väger 12 000 kg. 

 • 2021-11-02

  Nu har bygglovet vunnit laga kraft

  Den 1 november fick vi besked om att bygglovet för Häggviks Dunge vunnit laga kraft.

  Det betyder att vi på riktigt kan påbörja produktionen, vilket vi förstås är jätteglada för. Vi har redan påbörjat schaktnings- och markarbete för att skapa en bra grund för bygget.

 • 2021-10-18

  Snart läggs grunden för grunden

  Nu börjar vi schakta och förbereda för grundläggning.

  Nu har vi rivit den gamla byggnaden och även fällt några träd för att göra plats för de nya bostäderna. Snart kommer vi att börja gräva och förbereda för grundläggning. Var rädda om er om ni rör er i området och se upp för mer tung trafik än vanligt under arbetena!

  Projektet byggs med ambitionen att Svanencertifieras, vilket är målet för alla våra bostadsprojekt. Det innebär bland annat noga utvalda och sunda materialval, låg energiförbrukning och en sund inomhusmiljö. Men vi värnar förstås även skogs- och naturmiljön som gör området så speciellt. Visste ni att vi till exempel återvinner markmassan? Det vi gräver upp, lagrar vi och lägger tillbaka, helt enkelt. Lokalt och miljösmart!

 • 2021-09-14

  Förvandlingen har börjat!

  Nu är det full fart i Häggviks Dunge. Rivningsarbetet har börjat.

  Förvandlingen av Sänkhagsvägen 6 har börjat, staket har kommit upp och vi har börjat tömma hus och riva befintliga byggnader. Rivningen sker först för hand, då allt skall sorteras och tas om hand. Därefter kommer maskiner och river all betong och tegel. Vi kommer också att fälla träd på tomten för att göra plats för de nya husen.

 • 2021-08-10

  Nu säljstartar vi andra etappen

  Nu öppnar vi försäljningen av bostäderna i Häggviks Dunges andra etapp. Bland de nya lägenheterna finns allt från ett till sex rum och kök, i olika storlekar och med olika planlösningar.

  Nu öppnar vi försäljningen av bostäderna i Häggviks Dunges andra etapp. Bland de nya lägenheterna finns allt från ett till sex rum och kök, i olika storlekar och med olika planlösningar. Säljstarten pågår den 10-16 augusti. Om du redan är anmäld som intressent har du fått en inbjudan till säljstarten till den e-postadress du anmält. Om inte får du en inbjudan genom att anmäla dig som intressent.

 • 2021-08-01

  Nu börjar vi arbetet på plats

  Rivningslovet för befintliga byggnader i Häggviks Dunge är klart. Det innebär att vi kommer att påbörja rivningsarbetet på byggplatsen direkt efter sommar och semester. Spännande tycker vi!

  Rivningslovet för befintliga byggnader i Häggviks Dunge är klart. Det innebär att vi kommer att påbörja rivningsarbetet på byggplatsen direkt efter sommar och semester. Spännande tycker vi!

 • 2021-05-11

  Kika in i bostadsväljaren!

  Säljstarten närmar sig

  Säljstarten närmar sig - i början av juni är det dags. Redan nu kan du förbereda dig genom att titta i bostadsväljaren och på planlösningarna för de lägenheter vi kommer att öppna till försäljning i första etappen. Bostadsbeskrivningar och priser publiceras lite närmare säljstarten!

 • 2021-03-26

  Detaljplanen är antagen

  Säljstart juni 2021

  Vi är glada att vi ni kan bekräfta att detaljplanen för Häggviks Dunge är antagen. Det betyder att vi fortsätter mot säljstart med full fart framåt. Just nu håller vi på att förbereda alla bilder och annat material som vi behöver för att kunna visa hur allt kommer att se ut i detalj. Om du har anmält dig som intressent för Häggviks Dunge kommer du att få en inbjudan till säljstarten i juni via e-post. Har du frågor innan dess är du alltid välkommen att höra av dig till oss!