Vad händer i projektet just nu?

2023-01-27

Val av tegel och fog-färg

Vi har i dagarna haft besök av bygglovshandläggare och stadsarkitekten för att bestämma vilket tegel vi skall använda. Både tegel och fog-färg har nu landat, och på bilden kan man se den valda tegelstenen samt fogen längst ner till vänster. Jättefint tycker vi! I övrigt på Tellusborgsvägen rullar arbetet på och stommen växer uppåt. Planen är att få taket på plats till v. 9 och därefter monteras kranen ner.

2022-11-17

Montage pågår för fullt

Montage av stomme pågår sedan drygt två månader.

Läs mer

Montage av stomme pågår sedan drygt två månader. Vi har nu kommit upp en våning över gatuplanet.

I det här byggprojektet har vi valt ett så kallat plattbärlag, vilket innebär att bjälklagen är ca 5 cm tjocka då de monteras. Sedan förläggs installationer som rör, avlopp, ventilation och el på dessa, och avslutningsvis gjuter man på den resterande betongen på ca 15 cm. Därefter placeras väggarna på det gjutna bjälklaget. På så vis slipper man undertak i bla hall och badrum, där installationerna annars skulle hamna.

Samtidigt som stommen monteras fortsätter markarbetena med återfyllning kring huset. I samband med detta läggs även dagvatten och dräneringsrör ner kring huset.

2022-09-30

Full fart uppåt!

I många månader har vi kämpat med bergssprängning, jordschakt och gjutning av grundsulor. Mycket har hänt, men merparten av markarbetena har gått ut på att vi har jobbat oss nedåt. Därför känns det kul att det nu har vänt på riktigt och vi kommer från början av oktober att sätta full fart uppåt. Stomentreprenören kommer varje vecka ta emot flera leveranser av betongväggar, betongbjälklag och balkongplattor. Därefter görs alla installationer med el och VVS som sedan skall gjutas in i golvet. Det kommer innebära att vi kommer jobba oss uppåt i en takt av ungefär ett plan var fjärde vecka, och för dig som passerar förbi Tellusborgsvägen kommer du se stor skillnad för varje månad som går. Om allt går som planerat så räknar vi att taket kommer på plats i mars.

Läs mer

I många månader har vi kämpat med bergssprängning, jordschakt och gjutning av grundsulor. Mycket har hänt, men merparten av markarbetena har gått ut på att vi har jobbat oss nedåt. Därför känns det kul att det nu har vänt på riktigt och vi kommer från början av oktober att sätta full fart uppåt. 

Stomentreprenören kommer varje vecka ta emot flera leveranser av betongväggar, betongbjälklag och balkongplattor. Därefter görs alla installationer med el och VVS som sedan skall gjutas in i golvet. Det kommer innebära att vi kommer jobba oss uppåt i en takt av ungefär ett plan var fjärde vecka, och för dig som passerar förbi Tellusborgsvägen kommer du se stor skillnad för varje månad som går. Om allt går som planerat så räknar vi att taket kommer på plats i mars.

2022-05-31

Lite kort status från bygget

Arbetet pågår för fullt i Boston

Läs mer

Arbetet pågår för fullt i Boston och just nu håller vi på med markarbeten ett omfattande arbete som beräknas vara klart i september. Därefter påbörjas stommontaget. Stommen i detta projekt är betongytterväggar samt betongbjälklag.