Vad händer i projektet just nu?

Här kan du följa läget i projekt Häggviks Dunge.

2023-01-29

Visnings­lägenheterna står färdiga

Kom och besök våra visnings­lägenheter och låt dig inspireras av Häggviks Dunge. Utöver välplanerade lägenheter som inkluderar balkong eller uteplats finner du det mesta inom promenadavstånd; Norrviken och Järvafältet, butiker, skolor och idrottshallar. Lite längre bort, bara en kvart med tåg eller cykel, finns Odenplan, MOS och Kista. Det finns flera kvadratsmarta 1-2 rok till försäljning. Lägenheterna förmedlas av Erik Olsson Ny­produktion och Fastighetsbyrån. Första inflyttning är redan till sommaren. Ring gärna oss så berättar vi mer om Häggviks Dunge och nästa visning! Vänliga hälsningar, Karin Axelsson, Erik Olsson Ny­produktion 070-723 72 17 Victor Mastaeli, Fastighetsbyrån 070-316 05 14

2022-11-23

Full fart i alla husen

Det börjar ta form

Läs mer

Nu pågår verkligen arbeten på alla håll, i hus 1 kaklas och läggs det parkett för fullt och det blir så fint. I hus 2.1 har vi flytspacklat och dessutom satt upp alla fönster och fönsterdörrar mot innergården. I hus 2.2 har det satts upp reglar och börjats dra slangar för el och i hus 3 har ventilationsstigar monterats plus att aggregatet som jag nämnde förra veckan är nu på plats i fläktrummet.På balkongerna i hus 1 har vi dessutom börjat förbereda för panelen som ska sitta på väggen samt börjat bygga förrådsutrymmen. 

2022-09-19

Tiden går snabbt

Tänk det är precis ett år sedan vi startade rivningen av de befintliga byggnaderna som stod på fastigheten i Häggvik.

Läs mer

Tänk det är ett år sedan vi startade rivningen av de befintliga byggnaderna som stod på fastigheten i Häggvik.

Vi är nu uppe med stommen, och produktionen rullar på bra. Just nu håller vi på att demonterar tornkranen. Visste du att det behövs en mobilkran som väger 300 ton för att demontera tornkranen och att den tyngsta delen på tornkranen är förarhytten som väger 20 ton. Nu med betongstommen på plats följs det upp av gips- och spacklingsarbeten. Invändigt i hus 11 pågår installationsarbeten och vi kommer få i gång byggvärmen under vecka 38.

2022-05-10

Kort rapport från bygget

Arbetet med att resa betongstommen pågår för fullt i Häggviks Dunge.

Läs mer

Arbetet med att resa betongstommen pågår för fullt i Häggviks Dunge. Ett omfattande arbete som beräknas vara klart i september 2022. Som mest kommer vi vara sextio byggarbetare i gång på arbetsplatsen.

Visste ni att det går åt 180 000 kg armering, 2620 m3 betong till betongstommen, 600m3 till grundläggningen och att den tyngsta prefab-väggen väger 12 000 kg. 

2021-11-02

Nu har bygglovet vunnit laga kraft

Den 1 november fick vi besked om att bygglovet för Häggviks Dunge vunnit laga kraft.

Läs mer

Det betyder att vi på riktigt kan påbörja produktionen, vilket vi förstås är jätteglada för. Vi har redan påbörjat schaktnings- och markarbete för att skapa en bra grund för bygget.

2021-10-18

Snart läggs grunden för grunden

Nu börjar vi schakta och förbereda för grundläggning.

Läs mer

Nu har vi rivit den gamla byggnaden och även fällt några träd för att göra plats för de ny­a bostäderna. Snart kommer vi att börja gräva och förbereda för grundläggning. Var rädda om er om ni rör er i området och se upp för mer tung trafik än vanligt under arbetena!

Projektet byggs med ambitionen att Svanencertifieras, vilket är målet för alla våra bostadsprojekt. Det innebär bland annat noga utvalda och sunda materialval, låg energiförbrukning och en sund inomhusmiljö. Men vi värnar förstås även skogs- och naturmiljön som gör området så speciellt. Visste ni att vi till exempel återvinner markmassan? Det vi gräver upp, lagrar vi och lägger tillbaka, helt enkelt. Lokalt och miljösmart!

2021-09-14

Förvandlingen har börjat!

Nu är det full fart i Häggviks Dunge. Rivningsarbetet har börjat.

Läs mer

Förvandlingen av Sänkhagsvägen 6 har börjat, staket har kommit upp och vi har börjat tömma hus och riva befintliga byggnader. Rivningen sker först för hand, då allt skall sorteras och tas om hand. Därefter kommer maskiner och river all betong och tegel. Vi kommer också att fälla träd på tomten för att göra plats för de ny­a husen.

2021-08-10

Nu säljstartar vi andra etappen

Nu öppnar vi försäljningen av bostäderna i Häggviks Dunges andra etapp. Bland de ny­a lägenheterna finns allt från ett till sex rum och kök, i olika storlekar och med olika planlösningar.

Läs mer

Nu öppnar vi försäljningen av bostäderna i Häggviks Dunges andra etapp. Bland de ny­a lägenheterna finns allt från ett till sex rum och kök, i olika storlekar och med olika planlösningar. Säljstarten pågår den 10-16 augusti. Om du redan är anmäld som intressent har du fått en inbjudan till säljstarten till den e-postadress du anmält. Om inte får du en inbjudan genom att anmäla dig som intressent.

2021-08-01

Nu börjar vi arbetet på plats

Rivningslovet för befintliga byggnader i Häggviks Dunge är klart. Det innebär att vi kommer att påbörja rivningsarbetet på byggplatsen direkt efter sommar och semester. Spännande tycker vi!

Läs mer

Rivningslovet för befintliga byggnader i Häggviks Dunge är klart. Det innebär att vi kommer att påbörja rivningsarbetet på byggplatsen direkt efter sommar och semester. Spännande tycker vi!

2021-05-11

Kika in i bostadsväljaren!

Säljstarten närmar sig

Läs mer

Säljstarten närmar sig - i början av juni är det dags. Redan nu kan du förbereda dig genom att titta i bostadsväljaren och på planlösningarna för de lägenheter vi kommer att öppna till försäljning i första etappen. Bostadsbeskrivningar och priser publiceras lite närmare säljstarten!

2021-03-26

Detaljplanen är antagen

Vi är glada att vi ni kan bekräfta att detaljplanen för Häggviks Dunge är antagen. Det betyder att vi fortsätter mot säljstart med full fart framåt. Just nu håller vi på att förbereda alla bilder och annat material som vi behöver för att kunna visa hur allt kommer att se ut i detalj. Om du har anmält dig som intressent för Häggviks Dunge kommer du att få en inbjudan till säljstarten i juni via e-post. Har du frågor innan dess är du alltid välkommen att höra av dig till oss!