Vad händer i projektet nu?

2022-09-16

Vi bygger uppåt!

I många månader har vi kämpat med bergssprängning, jordschakt och gjutning av grundsulor. Mycket har hänt, men merparten av markarbetena har gått ut på att vi har jobbat oss nedåt.

Därför känns det kul att det nu har vänt på riktigt och vi har satt full fart uppåt.Vår ståtliga tornkran är på plats, den syns bl.a. från Essingeleden om man har blicken vänd åt rätt håll. Stomentreprenören tar varje vecka emot ungefär 10 st leveranser av betongväggar, 10 st leveranser av betongbjälklag, 1 st leverans av balkongplattor och 1 st leverans med betongtrappa. Samtliga delar måste monteras under veckan, och inget får gå fel för veckan efter kommer nya leveranser. Det innebär att vi just nu jobbar oss uppåt med ungefär ett plan per vecka, och den som passerar förbi Tavelsjövägen kommer se stor skillnad för varje vecka som går under hösten.

 • 2022-08-30

  Snart dags för stomresning

  Markarbetena börjar lida mot sitt slut, vissa mindre grundarbeten och gjutningar kvarstår men det mesta är klart.

  Nu börjar nästa steg, nämligen stommontaget. Förberedelserna inför stomresningen är i full gång - den här veckan (slutet av augusti) ställs en mobilkran upp, som ska resa tornkranen, som i sin tur ska montera stommen. I höst pågår stommontaget, och under 2023 fortsätter vi med installationerna och den invändiga stomkompletteringen.

 • 2022-05-30

  Liten kort rapport från bygget

  I nuläget arbetar vi med markarbeten av olika slag. För hus 1 pågår betongarbeten för bottenplattan, för hus 2-3 pågår utlastning av det berg som vi sprängt, och för hus 4 pågår de sista sprängningsarbetena. Dessutom pågår arbeten med inkommande vatten, el och fiber till fastigheterna.

  Samtidigt har vi dialog med stomentreprenören för att säkra upp att allt går som det ska när stommen ska resas i höst. Det kommer krävas en stor tornkran som kommer att stå mellan hus 2-3, och som ska kunna nå längst bort på både hus 1 och 4. Detaljerna kring det arbetar vi med tillsammans med stomentreprenören Strängbetong.