Vad händer i projektet nu?

2023-03-30

Besqab och Täby kommun inviger nya bostadskvarteret Ella Allé

På torsdagen firades taklagsfest för det första huset i det nya bostadskvarteret Ella Allé, längs Stockholmsvägen vid Täby Centrum. Besqab’s VD, Carola Lavén och kommunstyrelsens ordförande i Täby kommun, Erik Andersson (M) invigde kvarteret tillsammans med flera av de som kommer att flytta in i de nya bostäderna.

Besqab och Täby kommun har i ett unikt samarbete genomfört en byggherredriven detaljplan med gemensamma mål för att utveckla det nya bostadskvarteret utifrån platsens förutsättningar. Ella Allé blir en naturlig förlängning av Ella Park och Ella Gård. Här uppför nu Besqab lägenheter och stadsradhus som får villor och trädgårdar som granne på ena sidan och Tibble Station, Täby Centrum, skolor och fritidshallar på den andra.

 • 2023-01-12

  Gjutning väggar & bottenplatta

  På byggarbetsplatsen fortsätter vi med mark- och betongarbeten.

  På byggarbetsplatsen fortsätter vi med mark- och betongarbeten. På bilden syns källarväggen mellan hus 3 och förskolan. Det milda vädret gör att vi kan bedriva en effektiv produktion. Vår underentreprenör som utför betongarbeten arbetar i full fart för att förbereda för första stomleverans som är planerad under vecka 4.

  På bilden syns även stålpålar som är en del av grundläggningen för förskolan. Vi inom projektledning arbetar samtidigt intensivt med inköp av underentreprenörer såsom plåtentreprenad, elentreprenad samt leverans av balkonger. Vi utvärderar anbud och har höga krav på våra leverantörer, exempelvis ska våra underentreprenörer uppfylla Besqabs miljökrav (projektet ska Svanen certifieras). Läs mer >

 • 2022-11-15

  Gjutning och fjärrvärme

  På sistone har fokus legat på att ordna med fjärrvärmen till fastigheten samtidigt som gjutningen av bottenplattan med allt vad det innebär fortsätter, det armeras, isoleras och gjuts för fullt inför att prefabstommen kommer i början av nästa år.

  Vi håller också på med planeringen av dragning av el och fiber till fastigheten som ska ner i marken innan årsskiftet. I samband med att installationer hamnar i backen kan vi också fortsätta med arbetet av ”mellangatan” som är en fortsättning av Rigavägen som fortsätter ner mot roslagsbanan som vi snart ska lägga asfaltsgrund på.

   

 • 2022-10-05

  Full fart framåt

  Det är full fart på bygget, pålningsarbeten av grunden pågår och betongarbetena startar snart.

  Vi startar betongarbetena i hus tre som är det hus som kommer att flytta in först. Hus tre är vad vi kallar det röda huset då fasaden har en varm röd kulör. Vår produktionspersonal arbetar främst med samordning av de olika pågående arbeten, dvs fjärrvärme, el, vatten och avlopp. Eftersom vi är först ut på området (Riksbyggen äger den södra delen av området) så behöver alla dessa funktioner vara på plats innan vi startar själva stomresningen av husen. Då vi bygger nära Roslagsbanan är det även mycket samordning med trafikförvaltningen för att säkerställa att vi inte påverkar trafiken, tex har vi vibrationsmätare på rälsen som kontrollerar att våra arbeten inte kommer att påverka rälsens läge.

   

 • 2022-08-15

  Markarbetena är i full gång.

  Ute på byggarbetsplatsen är markarbeten i full gång. Pågående arbeten just nu är byte av VA-ledningar, schakt samt sprängning för källaren och husgrund.

  Arbetena går mycket bra och vi följer planen för att bedriva produktionen. För oss som har varit med och planerat så är det så roligt att se alla handlingar och ritningar utföras enligt plan.

  Vi på Besqab har även fått vår bodetablering på plats. Detta kommer att vara vårt kontor de närmaste åren och det känns så bra att sitta ute på projektet och kunna följa upp dagliga verksamheten.

 • 2022-05-30

  Kort rapport från bygget

  Just nu arbetar projektgruppen med exploateringsarbeten. Det är ett förberedande arbete för att fastigheten ska kunna försörjas med vatten, avlopp, el, fiber och fjärrvärme.

  Det innefattar även en ledningsomläggning av vatten och avlopp från närliggande villakvarter. Dessa ledningar behöver dras om nu när vi bygger Ella Allé. Vi kommer att behöva utföra sprängningsarbete för att få ner ledningarna på rätt nivå. Ett sprängningsarbete som utförs med största försiktighet och som kommer att pågå i cirka två till tre veckor.