Vad händer i projektet nu?

2022-08-15

Markarbetena är i full gång.

Arbetena går mycket bra och vi följer planen för att bedriva produktionen. För oss som har varit med och planerat så är det så roligt att se alla handlingar och ritningar utföras enligt plan.

Vi på Besqab har även fått vår bodetablering på plats. Detta kommer att vara vårt kontor de närmaste åren och det känns så bra att sitta ute på projektet och kunna följa upp dagliga verksamheten.

  • 2022-05-30

    Liten kort rapport från bygget

    X

    Just nu arbetar projektgruppen med exploateringsarbeten. Det är ett förberedande arbete för att fastigheten ska kunna försörjas med vatten, avlopp, el, fiber och fjärrvärme.

    Det innefattar även en ledningsomläggning av vatten och avlopp från närliggande villakvarter. Dessa ledningar behöver dras om nu när vi bygger Ella Allé. Vi kommer att behöva utföra sprängningsarbete för att få ner ledningarna på rätt nivå. Ett sprängningsarbete som utförs med största försiktighet och som kommer att pågå i cirka två till tre veckor.