Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab. 

Läs mer

Integritetspolicy

Sammanfattning - Integritetsmeddelande

 1. Allmänt

Skyddet av dina personuppgifter är viktig för oss på Besqab AB (publ), org.nr 556699-1088 ("Besqab”). Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig har vi åtagit oss att se till att personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och att dina personuppgifter skyddas på lämpligt sätt.

2. Tillämpningsområde

Detta integritetsmeddelande (”Integritetsmeddelande”) är tillämpligt på all behandling av personuppgifter i förhållande till (i) intressenter av kommande bostadsprojekt (ii) besökare av vår webbplats, kontakter med oss via e-post, telefon, sociala medier m.m. och (iii) kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners. Vi vill med detta Integritetsmeddelande ge dig som registrerad god kunskap om hur Besqab behandlar dina personuppgifter och information om hur du som registrerad kan utöva dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

3. Insamlade personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in om dig är huvudsakligen personuppgifter som du har lämnat till oss. Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på för vilket ändamål vi utför behandlingen. Exempel på personuppgifter vi behandlar är identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, anläggningsuppgifter, finansiella uppgifter samt uppgifter som du lämnar när du kommer i kontakt med oss.

För att bland annat förbättra våra webbtjänster använder vi även cookies som kan samla in och behandla personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookie-policy som finns tillgänglig här

4. Vår behandling av dina personuppgifter

 Vi behandlar endast dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra ändamålen med behandlingen. De av Besqab identifierade ändamålen för behandling av dina personuppgifter är följande:

4.1 Intressenter till kommande bostadsprojekt
(i) För att administrera intresseanmälningar;
(ii) För att genomföra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar;
(iii) För att genomföra marknadsföring, inklusive direktmarknadsföring;
(iv) För att ta tillvara våra rättsliga intressen; och
(v) För att möjliggöra omstrukturering, försäljning eller avveckling av Besqab eller våra
tillgångar.

4.2 Besökare av vår webbplats, kontakter med oss via e-post, telefon, sociala medier
(i) Tillhandahållande, administration och hantering av Besqab webbplats;
(ii) Hantering av förfrågningar och utskick av ny­hetsbrev;
(iii) För att genomföra marknadsföring;
(iv) För affärsutveckling av vår webbplats;
(v) För att ta tillvara våra rättsliga intressen; och
(vi) För att möjliggöra omstrukturering, försäljning eller avveckling av Besqab eller våra
tillgångar.

4.3 Kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners
(i) För att ingå avtal och administrera leverantörs- eller samarbetsavtalet inklusive
leverantörsförhållandet eller samarbetet;
(ii) För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen;
(iii) För att ta tillvara våra rättsliga intressen; och
(iv) För att möjliggöra omstrukturering, försäljning eller avveckling av Besqab eller våra
tillgångar.

Vi behandlar inte dina personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och sparar dem inte längre än nödvändigt för att uppfylla respektive definierade ändamål.

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till exempelvis leverantörer som tillhandahåller våra system såsom IT-system eller andra administrativa system. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon.

5. Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och vad vi gör med dem. Du har också rätt att kontrollera hur dina personuppgifter behandlas vilket innebär att du har rätt till tillgång till dina personuppgifter och, i vissa situationer, rätt till radering, begränsning och dataportabilitet. Under vissa förutsättningar har du även rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Om du tycker att vi behandlar dina uppgifter på ett
otillåtet sätt ber vi dig meddela oss och du har också rätt att klaga till
Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se

6. Fullständigt integritetsmeddelande 
Det här är en sammanfattning av vårt Integritetsmeddelande. Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad, vänligen se vårt fullständiga Integritetsmeddelande nedan.

Här kan du läsa vårt fullständiga integritetsmeddelande 

7. Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om detta Integritetsmeddelande, vår
behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter:

Besqab AB
Golfvägen 2
182 31 Danderyd
Sverige
E-mail: info@besqab.se

Här kan du läsa vårt fullständiga integritetsmeddelande