Vad händer i projektet nu?

2023-11-10

Inflyttningsklara lägenheter

I Årsta Ljuva hittar du hem som du kan få ny­­ckeln till idag - eller i alla fall inom några månader.

Bostäder som är helt inflyttningsklara och redo för ditt liv, din vardag och alla spår den lämnar efter sig. Utan minsta spår från någon annan. Du behöver alltså inte vänta på att vi ska tänka, planera, rita, bygga och måla. Allt är redan klart, och du får alla fördelar med att köpa en ny­producerad bostad - direkt.

Se inflyttningsklara lägenheter i Årsta Ljuva här.

2023-05-26

Hus 1 har blivit grönt

Mycket saker har hänt under våren, och fortsätter att hända i våra fina hus. Oftast är det insidan som räknas, men här kommer trots det en bild på utsidan, tagen från ”baksidan”, dvs från Siljansvägen. Hus 1 är putsat och har nu blivit klädd i sin fina gröna färg, likadant som övriga hus kommer att se ut. På insidan är vi nu i ett produktionsintensivt skede där i princip allt pågår samtidigt, beroende på vilket hus man pratar om, och det är många entreprenörer som försöker samsas på arbetsplatsen. I de första husen börjar en del arbeten bli klara, väggar och tak är målade, köken är monterade och diverse kompletteringsarbeten pågår. I de sista husen byggs innerväggar, det pågår eldragningar och golven flytspacklas, bland mycket annat.

2023-01-08

Alla fyra hus är nu i topp!

Precis före julhelgen nådde vi en ny­ milstolpe, nämligen att de sista stomelementen i våra fyra hus monterades, och alla fyra hus är nu i topp!

Läs mer

Precis före julhelgen nådde vi en ny­ milstolpe, nämligen att de sista stomelementen i våra fyra hus monterades, och alla fyra hus är nu i topp!

Utvändigt pågår nu tak- och fasadarbeten, och hus 1 är omringad av fasadställning inför kommande putsarbeten. Invändigt i husen jobbar vi med stomkomplettering och installationer, dvs vi bygger innerväggar och gör alla dragningar av el, vatten och ventilation.

Bilden visar hus 3 och 4, fotograferad från ”baksidan” dvs från Siljansvägen.

2022-11-15

Husen börjar ta form!

Hus 1 som ses på bilden är nu i topp, och snart är taket tätt. Hus 4 är även det i topp, och just nu pågår stommontage på Hus 2.

Läs mer

Samtidigt blir det nu mer och mer aktivitet inne i husen, och fler och fler entreprenörer anländer för att påbörja sina olika entreprenader. Exempelvis börjar elektrikern förlägga sina elrör, hissentreprenören bygger hisskorg och monterar skenor i hisschaktet, och ventilationsentreprenören börjar montera sina ventilationskanaler.

2022-09-16

Vi bygger uppåt!

I många månader har vi kämpat med bergssprängning, jordschakt och gjutning av grundsulor. Mycket har hänt, men merparten av markarbetena har gått ut på att vi har jobbat oss nedåt.

Läs mer

Därför känns det kul att det nu har vänt på riktigt och vi har satt full fart uppåt.Vår ståtliga tornkran är på plats, den syns bl.a. från Essingeleden om man har blicken vänd åt rätt håll. Stomentreprenören tar varje vecka emot ungefär 10 st leveranser av betongväggar, 10 st leveranser av betongbjälklag, 1 st leverans av balkongplattor och 1 st leverans med betongtrappa. Samtliga delar måste monteras under veckan, och inget får gå fel för veckan efter kommer ny­a leveranser. Det innebär att vi just nu jobbar oss uppåt med ungefär ett plan per vecka, och den som passerar förbi Tavelsjövägen kommer se stor skillnad för varje vecka som går under hösten.

2022-08-30

Snart dags för stomresning

Markarbetena börjar lida mot sitt slut, vissa mindre grundarbeten och gjutningar kvarstår men det mesta är klart.

Läs mer

Nu börjar nästa steg, nämligen stommontaget. Förberedelserna inför stomresningen är i full gång - den här veckan (slutet av augusti) ställs en mobilkran upp, som ska resa tornkranen, som i sin tur ska montera stommen. I höst pågår stommontaget, och under 2023 fortsätter vi med installationerna och den invändiga stomkompletteringen.

2022-05-30

Liten kort rapport från bygget

I nuläget arbetar vi med markarbeten av olika slag. För hus 1 pågår betongarbeten för bottenplattan, för hus 2-3 pågår utlastning av det berg som vi sprängt, och för hus 4 pågår de sista sprängningsarbetena. Dessutom pågår arbeten med inkommande vatten, el och fiber till fastigheterna.

Läs mer

Samtidigt har vi dialog med stomentreprenören för att säkra upp att allt går som det ska när stommen ska resas i höst. Det kommer krävas en stor tornkran som kommer att stå mellan hus 2-3, och som ska kunna nå längst bort på både hus 1 och 4. Detaljerna kring det arbetar vi med tillsammans med stomentreprenören Strängbetong.