Vad händer i projektet just nu?

Här kan du följa de senaste uppdateringarna för etapperna i Nacka strand.

2022-06-28

En intensiv vår för Brf Verkstaden

Under våren har vi hållit på med invändig stomkomplettering, som till exempel målning, plattsättning, golvbeläggning och köksmontage. Och nu fortsätter vi med invändiga besiktningar i trapphus 11. Utvändigt jobbar vi med fasaden, sätter glaspartier och sockel, och vi håller på med finplaneringen, framför allt med innergården.

2022-06-28

Första våningen på plats i Brf Magasinet

Huset har växt upp ur marken nu när vi har monterat gatuplanet och även om det bara är den första våningen så får man ändå en liten känsla av vad det kommer att bli.

Läs mer

Vi kommer att fortsätta arbetena med stommontage under juni-juli och efter semestern kommer vi börja med utsättning, håltagning och installationer.

2022-06-20

Muralmålningen är färdig!

Målningen är färdig! Alla detaljer har jobbats igenom och linjer har lagts till som förstärker formerna. Bara fem dagar har det tagit från skiss till färdigt verk.

Läs mer

Här kommer några ord från konstnären, om hans tankar kring valet av detta motiv och hur det förhåller sig till platsen

”This project speaks of tranquility and connection with nature. As it is a place where vehicles pass, I consider that it may be the best option, not adding movement or stress, quite the opposite. An image that represents feet in contact with nature, lying down, relaxed. We all know that feeling of both freedom and connection when something touches our bare feet.”

2022-06-05

Konstnär: TAQUEN

TAQEN är den konstnär som skapar muralmålningen hos oss i Nacka strand.

Läs mer

Han är känd för sitt figurativa och minimalistiska konstuttryck där han blandar naturliga och mänskliga element för att tala metaforiskt om våra relationer, känslor och instinkter.

2022-06-01

WALLSTREET Stockholm 2022

WALLSTREET – The City of Art – är ett globalt koncept för konstutställningar i våra gemensamma stadsrum.

Läs mer

Under juni månad byter Storstockholm skepnad när festivalen kommer till Stockholm och Nacka. Då skapas 111 ny­a konstverk av 71 konstnärer runt om i hela Stockholmsområdet. Och ett av dem skapas just nu hos oss i Nacka strand!

2021-10-14

Vi bygger Svanenmärkt

Förståelsen för vilken påverkan vi har och vilka möjligheter som finns i vår verksamhet är central i vårt arbete mot en mer hållbar samhällsutveckling. Det förhållningssättet påverkar alla delar av vårt arbete, från idéarbete och produktion till inflyttning och användning av bostaden.

Läs mer

Våra bostäder byggs med robusta material och beprövade
tekniska lösningar. Vi väljer i första hand tidlösa material med
lång teknisk hållbarhet och som är relativt underhållsfria.
Köken är robusta och av hög kvalitet vilket gör att de har en lång
livslängd. Vitvarorna är miljöklassade och har låg energiåtgång.
Kraven på byggnaders hållbarhetsprestanda ökar successivt
och för att Besqab ska vara en del i utvecklingen tar vi hjälp av
erkända miljöklassningssystem.


Detta innebär bland annat att vi certifierar våra projekt enligt
Svanen. För dig som bor i våra bostäder innebär det att vi
förbereder för en bra källsortering inne i bostaden, att vi sorterar
allt byggavfall under byggtiden, att vi har valt ut sunda
material i bostaden och att vi väljer solenergi där det är möjligt.

2021-04-06

Under ett år har vi nu sprängt oss igenom ett helt berg

Och vi är nu i färd med att avsluta sprängningsarbetet. Det har stundtals varit mer utmanade att spränga i berget, än vad vi från början räknade med. Och vi är därför väldigt glada över att kunna tala om att vi nu är igång med grunderna för att kunna börja bygga uppåt. Bottenplattan planeras gjutas till sommaren och stommarna till hus 1 och 2 i Brf Verkstaden börjar resas i höst.

Läs mer

Sprängningsarbetet i lite roliga siffror. Vi har under det här året:

  • Tagit bort 37.000 m3 berg = ca 100.000 ton
  • Tagit oss 24 meter ner vilket motsvarar 8 våningar, från bergets högsta punkt till lägsta hissgropens botten
  • Gjort ca 8500 borrhål och som mest använt 3 borriggar samtidigt
  • Borrat 26.000 borrmeter för sprängsalvor (och 1 borrkrona har en livslängd på ca 500 meter)
  • Använt 26 ton sprängämnen i 280st sprängsalvor
  • Och 240 bultar, 3-6 meter långa

För att få bort allt berg från byggarbetsplatsen har vi använt en STOR grävmaskin som lastat 10 trailers med ca 30 ton. En sån bil hinner med ungefär 6 lass på en dag. Totalt har 3.200 lass körts till Värmdö och Sollentuna.

2020-09-18

Besqab och Nacka kommun tar första spadtag för ny­a bostäder i Nacka strand

Fredagen den 18 september tog Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun och Cathrin Bergenstråhle, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med Besqabs VD Carola Lavén, ett första spadtag för våra 200 ny­a bostäder i Nacka strand. Fredagen den 18 september tog Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun och Cathrin Bergenstråhle, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med Besqabs VD Carola Lavén, ett första spadtag för våra 200 ny­a bostäder i Nacka strand.

Läs mer

Besqab är med och utvecklar Nacka och kompletterar nu bostadsutbudet i populära Nacka strand med ny­a lägenheter i ett högt och fritt läge vid Enspännarvägen.

- Nacka strands alldeles egna karaktär utvecklas mycket just nu, med ny­a attraktiva bostäder, arbetsplatser och service. Det blir en del av Centrala Nacka och blir en urban och tillgänglig plats, med närhet till natur och hav. Det är roligt att ha med Besqab på den resan, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun.