Vad händer i projektet just nu?

2022-05-31

Lite kort status från bygget

Arbetet pågår för fullt i Boston och just nu håller vi på med markarbeten ett omfattande arbete som beräknas vara klart i september. Därefter påbörjas stommontaget. Stommen i detta projekt är betongytterväggar samt betongbjälklag.