Vad händer i projektet just nu?

Här kan du följa de senaste uppdateringarna i projekt Skeppskajen.
8/10/2021

Detaljplanen överklagad

Detaljplanen för området, som antogs i kommunfullmäktige den 14 juni, har blivit överklagad. Ärendet ligger nu hos Mark- och Miljödomstolen för avgörande och vi avvaktar deras beslut.

 • 6/3/2021

  Sommar och planarbete

  Skön sommar!

  Den 14 juni kommer detaljplanen att tas upp i Kommunfullmäktige, där vi hoppas att den antas. Det blir ett viktigt steg i skapandet av nya Skeppskajen.

  Många undrar över de gamla tegelbyggnaderna på området. De mest kulturhistoriskt värdefulla av dessa byggnader kommer att behållas och vara en viktig del i kvarteret, men ägas och utvecklas av Atrium Ljungberg. De kommer inte att innehålla bostäder utan tillföra energi och liv i området med olika verksamheter som kultur, butiker, restauranger och caféer. Vi på Besqab gör det vi kan bäst och bygger moderna och attraktiva bostäder på området.

  Vi önskar dig en skön sommar!

 • 5/4/2021

  Planeringen för nya området Skeppskajen pågår

  Förberedelserna för det nya området pågår för fullt och många är nyfikna. När väl detaljplanen vunnit laga kraft kommer vi att veta mer. Tills vidare kan du läsa mer om kommunens detaljplanprocess och om projektet nedan.

  Här finns länkar till kommunens detaljplaneprocess och en samlingssida för projekt Skeppskajen.

   

  Detaljplanprocessen på kommunens hemsida

  Skeppskajen - en unik plats i Uppsala