Hemskogshöjden - färdigställt 2019

För dig som älskar skogen. Eller gillar i alla fall. Du som gärna bor bland trädtopparna men hellre har 2 minuter till tunnelbanan än bara vildmark utanför dörren.

Projektbeskrivning

Bostadstyp Lägenheter
Boendeform Bostadsrätt
Bostäder 59 om 1 - 4 rok
Inflyttning 2019
Status Slutsålt

Att köpa ny­produktion

Att köpa en ny­ bostad är en härlig känsla. Det är ett stort beslut och förmodligen en av de större affärerna du kommer att göra i ditt liv. Samtidigt är det en rolig och spännande resa som vi följer med dig på, hela vägen. Att få vara delaktig i skapandet av ditt ny­a hem är ett av de största förtroenden vi kan få.

Att köpa ny­produktion

Planering 1
Säljstart 2
Byggstart 3
Inrednings­val 4
Inflyttning 5

Arkitektens ord

Eva Höglund, Calle Hjertstrand Brensén, Bergkrantz Arkitekter

”I den vackra skogsbacken, i utkanten av Hemskogen nära Svedmyras tunnelbanestation, placeras tre ny­a bostadshus. Husen är varsamt planerade, med hänsyn till befintlig bebyggelse av olika årsringar samt den naturliga terrängen. Vegetationen består till största del av uppväxt tallskog med inslag av lövträd. Husen är 4–6 våningar höga, högre åt gatan i norr och lägre mot skogsbacken i söder. Husens entréer nås från en mindre ny­ lokalgata i anslutning till Tussmötevägen."

Rum i fil som skapar ljusa vackra stråk

"Ljusa våningshöga socklar möter marken. Vid mittersta huset ligger avfallshantering samt källsortering. Fasaderna har ett reliefmönster likt kvaderstenar och är sedan putsade i rött och gråblått och beige. Mellan husen har vi gemensamma gröna gårdar med skogskaraktär; häck, buskar perenner och lök. Här finns också lekytor för barnen samt gemensamma platser för boende. Under gårdarna ligger ett gemensamt garage, som sörjer för bostadsparkeringen. I lägenheternas ser man direkt in i generösa kök och vardagsrum, till dessa länkas sen rum i fil längs fasad som skapar ljusa vackra stråk och rymd. Sovrummen är belägna längst bak i lägenheterna i en privat zon. Balkongerna med pinnräcken vetter åt gårdarna i öst och väst.”

Vissa interiörer och exteriörer är visionsbilder och kan avvika från verkligheten.

Restider

I närheten