Vad händer i projektet just nu?

Här kan du följa de senaste uppdateringarna i projekt Skeppskajen.

2024-06-26

Välkommen in!

I mitten på juni kunde vi äntligen dela med oss av de interiöra visionsbilderna från de tre olika husen, Kornbryggan, Rågslussen och Havrepiren, som byggs i den första av fyra etapper i vårt Skeppskajen. Vi har mottagit ett stort intresse för de olika husen i samband med projektets framfart och planerar nu inför höstens första säljstart. Det ser vi fram emot!

Upphandling av entreprenör för sanering har fortskridit och avslutats under våren och arbetet  påbörjas efter semesterperioden. Även kommunens ledningsarbeten på Elevatorgatan är upphandlad och påbörjas efter semestern.

Projektteamet tar inom kort ledigt under sommaren och återkommer med flera uppdateringar under sensommaren/hösten. 

Med önskan om en riktigt trevlig sommar,
Projektteamet i Skeppskajen

2024-05-02

Våren har kommit och Skeppskajen med den

Nu är de stora rivningsarbetena på tomten klara och de silos och omkringliggande byggnader som tidigare fanns här är ett minne blott. Näst på tur i arbetsordningen står marksanering, arbeten som förnärvarande är under upphandling. Saneringsarbetena startar så snart som möjligt och kommer att pågå under tiden Skeppskajen byggs ut.

Läs mer

Vad gäller byggloven så projekteras de för fullt i detta nu och kan förhoppningsvis skickas in under maj månad. I samband med det kommer vi att kunna dela med oss av uppdaterade visionsbilder och annan inspiration som tar dig ännu ett steg närmare vårt Skeppskajen.

Vi ser fram emot att uppdatera dig snart igen.

2023-08-28

Rivningsarbetet av silos fortsätter

Under nästan hela 2023 kommer lantmännen att riva de stora silos som står på tomten. Det är ett stort och tidskrävande arbete som med hänsyn till rivningsarbetarna och närboende, tar tid då vi vill begränsa damm så mycket som det går. Vi finriver tegelbyggnader för att försöka återvinna så mycket gammalt tegel som möjligt. Vi räknar med att rivningen ska vara klar till våren 2024. Projektering för att ta fram ett bygglov för de ny­a bostäderna pågår under hösten. Vi planerar för en första säljstart under 2024.

2023-08-24

Skeppskajen Marknad – Uppsalas bästa lördag

Lördagen den 2 september klockan 13-20 är du välkommen att besöka Skeppskajen Marknad.

Läs mer

Lördagen den 2 september klockan 13-20 är du välkommen att besöka Skeppskajen Marknad. Här hittar du foodtrucks från världens alla hörn, öltält med lokala bryggerier och underhållning för både barn och vuxna. En marknad med konstnärer, artister och produkter från gårdar runt staden och från lokala företag. Vi finns på plats för att berätta mer om de spännande planerna för de ny­a stadskvarteren och bostäderna. Oss och marknaden hittar du längs Östra Ågatan och Fyrisån i höjd med Lantmännens gamla tomt. Varmt välkommen!

2023-03-01

Rivningsarbeten pågår

Under hösten och vintern 2022 har vi rivit de låga industribyggnaderna på området. Det arbetet är klart och nu planerar Lantmännen för en rivning av deras stora silos.

Läs mer

Under hösten och vintern 2022 har vi rivit de låga industribyggnaderna på området. Det arbetet är klart och nu planerar Lantmännen för en rivning av deras stora silos. Det arbetet planerar de att starta under mars månad för att avslutas i slutet av 2023. Därefter kan vi börja förbereda marken för att sedan starta bygget av de ny­a bostadskvarteren. Markarbeten planerar vi att starta vid årsskiftet 2023/2024.

2022-06-08

Detaljplanen har vunnit laga kraft!

Detaljplanen för det ny­a området Skeppskajen i centrala Uppsala har nu vunnit laga kraft. Det innebär att vi nu kan ta nästa steg i utvecklingen av ny­a bostäder längs Fyrisån. 

Läs mer

Nästa steg i utvecklingen av Skeppskajen är att påbörja rivningsarbetet för att göra plats för de ny­a bostadskvarteren. Säljstart av bostäderna beräknas ske under 2023 med produktionsstart 2024 och en preliminär första inflyttning till 2026. 

2021-08-10

Detaljplanen överklagad

Detaljplanen för området, som antogs i kommunfullmäktige den 14 juni, har blivit överklagad. Ärendet ligger nu hos Mark- och Miljödomstolen för avgörande och vi avvaktar deras beslut.

2021-06-03

Sommar och planarbete

Skön sommar!

Läs mer

Den 14 juni kommer detaljplanen att tas upp i Kommunfullmäktige, där vi hoppas att den antas. Det blir ett viktigt steg i skapandet av ny­a Skeppskajen.

Många undrar över de gamla tegelbyggnaderna på området. De mest kulturhistoriskt värdefulla av dessa byggnader kommer att behållas och vara en viktig del i kvarteret, men ägas och utvecklas av Atrium Ljungberg. De kommer inte att innehålla bostäder utan tillföra energi och liv i området med olika verksamheter som kultur, butiker, restauranger och caféer. Vi på Besqab gör det vi kan bäst och bygger moderna och attraktiva bostäder på området.

Vi önskar dig en skön sommar!

2021-05-04

Planeringen för ny­a området Skeppskajen pågår

Förberedelserna för det ny­a området pågår för fullt och många är ny­fikna. När väl detaljplanen vunnit laga kraft kommer vi att veta mer. Tills vidare kan du läsa mer om kommunens detaljplanprocess och om projektet nedan.

Läs mer

Här finns länkar till kommunens detaljplaneprocess och en samlingssida för projekt Skeppskajen. 

Detaljplanprocessen på kommunens hemsida

Skeppskajen - en unik plats i Uppsala